ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΗΨΗ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  B ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2021

8/11/2021