ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

 

   Αποτελείται από ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα υδροροών παραλληλόγραμμης τομής με μήκος 170cm και διαστάσεις τομής 10cm x 6cm. Στο ένα άκρο της είναι προσαρμοσμένος ανεμιστήρας ο οποίος στέλνει αέρα με πίεση. Το άλλο άκρο του σωλήνα είναι κλειστό.

   Στην πάνω επιφάνεια του σωλήνα υπάρχουν μικρές τρύπες ομοιόμορφα κατανεμημένες από τις οποίες βγαίνει με πίεση ο αέρας.

   Τα κινητά που χρησιμοποιεί αποτελούνται από λεπτό φύλλο πλαστικού υλικού και υπάρχει για την κίνηση τους οδηγός που είναι μια λεπτή τεντωμένη «τρίχα ψαρέματος» κατά μήκος του σωλήνα.

   Η λειτουργία του συνδυάζεται με τη χρήση ψηφιακού χρονομέτρου του οποίου οι αισθητήρες προσαρμόζονται σε ειδικές θέσεις. Υπάρχει η δυνατότητα με τη χρήση ενός εξαρτήματος να σχηματίζει ο αεροδιάδρομος γωνία με το οριζόντιο επίπεδο.(τρεις γωνίες με γνωστα ημίτονα).

   Με τον αεροδιάδρομο μπορεί να γίνει μελέτη:

α) της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης- μέτρηση της σταθερής ταχύτητας

β) της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης- προσδιορισμός επιτάχυνσης. (όταν ο αεροδιάδρομος  είναι με κλίση)

γ) προσδιορισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητα  g

δ) της κεντρικής τέλειας ελαστικής κρούσης.

Ο αεροδιάδρομος λειτουργεί στο ΕΚΦΕ  ΣΑΜΟΥ από τον Ιανουάριο2002.