ΑΕΡΟΤΡΑΠΕΖΑ

 

   Είναι το ξύλινο κιβώτιο παλαιάς τηλεόρασης του οποίου η πάνω επιφάνεια έχει ένα πυκνό δίκτυο από μικρές τρύπες ( 1200 περίπου) ομοιόμορφα τοποθετημένες. Στην κάτω επιφάνεια είναι προσαρμοσμένος ένας ανεμιστήρας ο οποίος τροφοδοτεί το κιβώτιο με συμπιεσμένο αέρα.

   Τα κινητά που χρησιμοποιούνται είναι πλαστικοί δίσκοι (χοντρό πλαστικό, εξώφυλλο τετραδίου) που κινούνται χωρίς τριβές πάνω στο στρώμα αέρα που δημιουργείται.

   Η επιφάνεια της αεροτράπεζας πρέπει να είναι τελείως οριζόντια.

   Η αεροτραπεζα χρησιμοποιείται για την επίδειξη κινήσεων χωρίς τριβές και κρούσεων των σωμάτων μεταξύ τους και με τα σταθερά τοιχώματα της.

   Λειτουργεί στο ΕΚΦΕ Σάμου από τον Ιανουάριο του 2002.