ΔΡΑΣΗ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

 

   Είναι μια γυάλινη πλάκα με διαστάσεις 16cm x 35cm που πάνω της είναι κολλημένα δυο κομμάτια τζάμι όπως φαίνεται στο σχήμα τα οποία αφήνουν στη μέση αυλάκι πλάτους 5cm.

   Πάνω σε δυο όμοια μικρά κομμάτια τζαμί με διαστάσεις

5cm x 7cm το καθένα, είναι κολλημένοι δυο όμοιοι μαγνήτες.

   Ρίχνουμε λίγο νερό στο αυλάκι και τοποθετούμε πάνω τα δυο τζάμια με τους μαγνήτες όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι τριβές είναι ελάχιστες και φαίνεται η έλξη ή άπωση