ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ 

 

 Στο κέντρο ενός δίσκου CD κολλάμε διαφανή πλαστικό δίσκο διαμέτρου 3cm περίπου. Αφού στεγνώσει κολλάμε πάνω στο δίσκο ένα μικρό πλαστικό κύλινδρο διαμέτρου 1cm και ύψους  2cm περίπου. Αφού στεγνώσουν οι κόλες θερμαίνουμε στο καμινέτο ένα λεπτό καρφάκι και με αυτό τρυπάμε το διαφανές πλαστικό στο κέντρο του.

   Όταν προσαρμόσουμε πάνω στον κύλινδρο το στόμιο ενός  φουσκωμένου μπαλονιού και το αφήσουμε  πάνω στο τραπέζι αυτό κινείται χωρίς τριβές πάνω σε στρώμα αέρα.