Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Υπεύθυνος : Καραδημητρίου Διαμαντής (ΠΕ11)

grfa@dide.sam.sch.gr

Τηλ. 2273021345

 

Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνη : Κατσίποδα Παναγιώτα ΠΕ06

mail@gree.sam.sch.gr

Τηλ. 2273021350