Πρέπει να ενεργοποιήσετε την JavaScript για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή.

Οδηγίες Χρήσης

Η παρούσα εφαρμογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε με αυτόματο τρόπο το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου σας, να το επεξεργαστείτε και να το εκτυπώσετε. Η Δημιουργία του Ωρολόγιου Προγράμματος υποστηρίζει πληθώρα χαρακτηριστικών όπως η εισαγωγή περιορισμών στις ώρες των μαθημάτων, των καθηγητών, των αιθουσών και των τμημάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιτρεπόμενες ώρες, τις ώρες που πρέπει να αποφευχθεί η τοποθέτηση στο πρόγραμμα, ελάχιστες και μέγιστες ώρες διδασκαλίας ανά ημέρα, διδασκαλία σε συνεχόμενες ώρες, υποχρεωτική διδασκαλία κάθε ημέρα κ.λ.π. Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα παραχθεί μπορεί να εκτείνεται έως και σε 14 ημέρες και έως και σε 14 ώρες ανά ημέρα. Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις τάξεων, κατηγοριών μαθημάτων κ.λ.π. η εφαρμογή Δημιουργίας Ωρολόγιου Προγράμματος μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) καθώς και ειδικές περιπτώσεις (σεμινάρια κ.ά)

Ανοίξτε την εφαρμογή Δημιουργίας Ωρολόγιου Προγράμματος σε νέο παράθυρο

Απαιτήσεις

Η εφαρμογή απαιτεί οποιονδήποτε browser υποστηρίζει JavaScript καθώς και τα αντικείμενα FileReader, Blob και Worker. Συγκεκριμένα, για πλήρη λειτουργία (άνοιγμα αρχείων, αποθήκευση αρχείων, δημιουργία προγράμματος) απαιτείται Google Chrome 20 ή Mozilla Firefox 13 ή Internet Explorer 10 ή Opera 12.10 ή Safari 6 ή κάποια νεότερη έκδοση αυτών.

Για την ορθή λειτουργία του επιλογέα χρωμάτων (color picker) απαιτείται Google Chrome ή Opera (δείτε την ενότητα "Χρώματα" στο τέλος των οδηγιών).

Η εφαρμογή έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά μόνο σε Google Chrome, η χρήση του οποίου συνίσταται. Συνιστούμε να αποφύγετε τον Internet Explorer.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εφαρμογή εκτελείται εξ ολοκλήρου τοπικά στον υπολογιστή σας. Καμία μεταφορά δεδομένων δεν συμβαίνει από και προς κανέναν εξυπηρετητή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πέρα από την αρχική φόρτωση της σελίδας. Τα αρχεία ωρολόγιου προγράμματος που δημιουργείτε αποθηκεύονται μόνο τοπικά στον υπολογιστή σας.

Άδεια Χρήσης

Η εφαρμογή Δημιουργίας Ωρολόγιου Προγράμματος παρέχεται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Μπορείτε να κατεβάσετε τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής. Ανάπτυξη-Δημιουργία: Κατεβάογλου Στυλιανός - Τεχνικός ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Σάμου - http://dide.sam.sch.gr/keplinet.

Σύντομες Οδηγίες

Προτείνεται να ακολουθήσετε τα μενού με τη σειρά που εμφανίζονται. Σε πολλά από τα πεδία εισαγωγής μπορείτε να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πεδίο και θα εμφανιστεί ένα επεξηγηματικό μήνυμα.

Πρώτα επισκεφθείτε την επιλογή "Ρυθμίσεις" από το μενού "Αρχείο", τροποποιήστε κατάλληλα και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις. Έπειτα, επισκεφθείτε τις επιλογές του μενού "Δεδομένα" με τη σειρά που εμφανίζονται και εισάγετε τα δεδομένα (τάξεις, κατηγορίες μαθημάτων, μαθήματα, καθηγητές, αίθουσες, τμήματα, διδασκαλίες) του ωρολόγιου προγράμματος που θα δημιουργηθεί. Η εφαρμογή έχει αρχικά κάποιες ενδεικτικές καταχωρήσεις για να βοηθηθείτε (μπορείτε να τις τροποποιήσετε ή να τις διαγράψετε). Στη συνέχεια δημιουργήστε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα από την επιλογή "Δημιουργία" του μενού "Πρόγραμμα". Τέλος, κάντε τις εκτυπώσεις που θέλετε από το μενού "Εκτυπώσεις".

Σημαντικό: Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε συχνά την εργασία σας από την επιλογή "Αποθήκευση" του μενού "Αρχείο". Αν προσπαθήσετε να κλείσετε το παράθυρο της εφαρμογής ή να κατευθυνθείτε σε άλλη σελίδα και δεν έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές που έχετε κάνει η εφαρμογή θα σας εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα (χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη συχνής αποθήκευσης).

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα παράδειγμα με δεδομένα στον υπολογιστή σας και να πειραματιστείτε με αυτό.

Αναλυτικές Οδηγίες

Ρυθμίσεις

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θέλετε να δημιουργήσετε. Χρειάζεται προσοχή όταν μειώνεται τον αριθμό των ημερών ή τον αριθμό των ωρών ανά ημέρα γιατί αυτό επηρεάζει τους πίνακες των επιτρεπόμενων ωρών από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (μαθήματα, καθηγητές, αίθουσες, τμήματα) διαγράφοντας στήλες ή/και γραμμές με πιθανό αποτέλεσμα τα στοιχεία αυτά να μην μπορούν να τοποθετηθούν πλέον στο πρόγραμμα. Η αλλαγή των ημερών ή των ωρών ανά ημέρα διαγράφει επίσης και το πρόγραμμα που τυχόν έχει ήδη δημιουργηθεί.

Από την επιλογή αυτή μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα ονόματα των ημερών και τις ώρες έναρξης και λήξης των διδακτικών ωρών.

Τα κουτιά επιλογής στη στήλη "Ακολουθεί μεγάλο διάλειμμα" χρησιμοποιούνται για να αποτρέψετε την τοποθέτηση μαθημάτων (επηρεάζει μόνο τα μαθήματα και όχι καθηγητές, αίθουσες, τμήματα) που διδάσκονται σε συνεχόμενες ώρες να εκτείνονται εκατέρωθεν του μεγάλου διαλείμματος.

Μην ξεχνάτε να πατάτε "Καταχώριση Ρυθμίσεων".

Άνοιγμα

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως με την παρούσα εφαρμογή και να συνεχίσετε την επεξεργασία του κ.λ.π. Τα αρχεία που δημιουργεί η εφαρμογή έχουν κατάληξη .xml (στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει εμφανίζονται αρχικά μόνο τέτοια αρχεία). Αν η φόρτωση του αρχείου ήταν επιτυχής θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Αποθήκευση

Είναι η πιο σημαντική λειτουργία της εφαρμογής. Επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο σας (η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα ένα όνομα που περιλαμβάνει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του υπολογιστή σας). Το όνομα πρέπει να έχει κατάληξη .xml. Πατήστε "Δημιουργία Αρχείου" και η περιοχή "Περιεχόμενα αρχείου" θα συμπληρωθεί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση Αρχείου". Το αρχείο θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας εφόσον το επιτρέψετε (πιθανόν ο browser σας να εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα). Φαινομενικά, το αρχείο εμφανίζεται σαν να κατέβηκε από το διαδίκτυο αλλά στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε τοπικά στον υπολογιστή σας (καμία επικοινωνία με κανέναν εξυπηρετητή δεν λαμβάνει μέρος). Αν η αποθήκευση δεν δουλεύει, αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου και επικολλήστε τα στο Σημειωματάριο. Εκεί, αποθηκεύστε σε κωδικοποίηση UTF-8 με όνομα που να έχει κατάληξη .xml

Τάξεις

Εδώ ορίζετε τα ονόματα των τάξεων που αποτελούν το σχολείο σας (π.χ. Α ΤΑΞΗ, Β ΤΑΞΗ, κ.λ.π.). Τα μαθήματα και τα τμήματα που θα δημιουργήσετε στη συνέχεια πρέπει να ανήκουν σε κάποια τάξη. Προσοχή με την διαγραφή των στοιχείων: Αν έχετε συσχετίσει μαθήματα ή τμήματα με μια τάξη και μετά τη διαγράψετε η συσχέτιση θα καταστεί λανθασμένη και θα πρέπει να ρυθμίσετε τα μαθήματα και τα τμήματα ώστε να ανήκουν σε μια άλλη τάξη. Οι τάξεις εμφανίζονται ταξινομημένες με βάση τα ονόματά τους. Πατώντας "Επεξεργασία" μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της τάξης και να δείτε τα μαθήματα και τα τμήματα που ανήκουν σε αυτή.

Κατηγορίες Μαθημάτων

Σημαντικό: Οι Κατηγορίες Μαθημάτων είναι και Κατηγορίες Τμημάτων. Την κατηγορία μαθημάτων με όνομα "Γενικής" δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε. Όλα τα μαθήματα που ανήκουν στην κατηγορία "Γενικής" μιας τάξης θα διδάσκονται σε όλα τα τμήματα "Γενικής" της ίδιας τάξης. Αντίθετα, για τα τμήματα των υπόλοιπων κατηγοριών μπορείτε να ρυθμίσετε ποια μαθήματα διδάσκονται αλλά μόνο μαθήματα της ίδιας κατηγορίας και φυσικά της ίδιας τάξης. Προσοχή με την διαγραφή των στοιχείων: Αν έχετε συσχετίσει μαθήματα ή τμήματα με μια κατηγορία και μετά τη διαγράψετε η συσχέτιση θα καταστεί λανθασμένη και θα πρέπει να ρυθμίσετε τα μαθήματα και τα τμήματα ώστε να ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία. Οι κατηγορίες εμφανίζονται ταξινομημένες με βάση τα ονόματά τους με την κατηγορία "Γενικής" να εμφανίζεται πάντα πρώτη. Πατώντας "Επεξεργασία" μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της κατηγορίας και να δείτε τα μαθήματα και τα τμήματα που ανήκουν σε αυτή.

Μαθήματα

Με την επιλογή αυτή ρυθμίζετε τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο σας. Κάθε μάθημα ανήκει σε μια τάξη και σε μια κατηγορία μαθημάτων ενώ για κάθε μάθημα πρέπει να ορίσετε ένα όνομα, μια συντομογραφία (μέχρι 10 χαρακτήρες), τις συνολικές ώρες διδασκαλίας και ένα χρώμα (δείτε την ενότητα "Χρώματα" στο τέλος των οδηγιών). Όλα τα μαθήματα που ανήκουν στην κατηγορία "Γενικής" μιας τάξης θα διδάσκονται σε όλα τα τμήματα "Γενικής" της ίδιας τάξης. Αντίθετα, για τα μαθήματα των υπόλοιπων κατηγοριών μπορείτε να ρυθμίσετε σε ποια τμήματα διδάσκονται αλλά μόνο σε τμήματα της ίδιας κατηγορίας και φυσικά της ίδιας τάξης (η ρύθμιση αυτή γίνεται μέσα από τα τμήματα). Προσοχή με την διαγραφή των στοιχείων: Η διαγραφή ενός μαθήματος το αφαιρεί από τα τμήματα στα οποία διδάσκεται και διαγράφει τις αντίστοιχες διδασκαλίες. Τα μαθήματα εμφανίζονται ταξινομημένα ανά τάξη, κατηγορία και όνομα.

Πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία" μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του μαθήματος που θα εμφανιστούν κάτω από τον πίνακα των μαθημάτων. Όταν τελειώσετε πατήστε "Καταχώριση Ρυθμίσεων" για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε. Πέρα από τις βασικές ρυθμίσεις (τάξη, κατηγορία, όνομα, συντομογραφία, ώρες, χρώμα) μπορείτε να επεξεργαστείτε και τα εξής:

  1. Ελάχιστες Ώρες Διδασκαλίας Ανά Ημέρα: Οι ελάχιστες ώρες που θα διδάσκεται το μάθημα στις ημέρες που θα τοποθετηθεί (δεν ισχύει για τις ημέρες που δεν τοποθετείται καθόλου). Το πεδίο πρέπει να έχει τιμή από 1 και άνω (το μέγιστο όριο καθορίζεται σε σχέση με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις).
  2. Μέγιστες Ώρες Διδασκαλίας Ανά Ημέρα: Ο μέγιστος αριθμός ωρών που θα διδαχθεί το μάθημα αν τοποθετηθεί σε μια ημέρα. Ελάχιστη τιμή για αυτή τη ρύθμιση είναι η τιμή 1. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτή τη ρύθμιση προκύπτει από το σύνολο των ωρών διά του αριθμού των ημερών.
  3. Διδασκαλία Μόνο Σε Συνεχόμενες Ώρες: Επιλέξτε αν θέλετε το μάθημα να διδάσκεται σε συνεχόμενες ώρες σε κάθε ημέρα που θα τοποθετηθεί. Προσοχή: Αν το μάθημα διδάσκεται σε συνεχόμενες ώρες δεν θα μπορεί να διακοπεί από ένα μεγάλο διάλειμμα.
  4. Υποχρεωτική Διδασκαλία Κάθε Ημέρα: Επιλέξτε αν θέλετε το μάθημα να διδάσκεται κάθε ημέρα της εβδομάδας.
  5. Μέγιστες Ώρες Σε θέσεις Προς Αποφυγή: Ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορεί να διδαχθεί το μάθημα σε θέσεις προς αποφυγή (δείτε "Επιτρεπόμενες Ώρες").
  6. Επιτρεπόμενες Ώρες: Εμφανίζεται ένας πίνακας με στήλες της ημέρες της εβδομάδας και μια γραμμή για κάθε μια ώρα διδασκαλίας. Στα σημεία που υπάρχει ένα μεγάλο διάλειμμα η οριζόντια γραμμή εμφανίζεται πιο παχιά (σχετίζεται με τη ρύθμιση "Διδασκαλία Μόνο Σε Συνεχόμενες Ώρες", τα μεγάλα διαλείμματα ρυθμίζονται από την επιλογή "Ρυθμίσεις" του μενού "Αρχείο"). Κάνοντας κλικ σε κάθε κουτάκι του πίνακα αυτό αλλάζει από πράσινο διαδοχικά σε κίτρινο, κόκκινο και πάλι πράσινο. Στις θέσεις με πράσινο το μάθημα μπορεί να τοποθετηθεί, στις θέσεις με κόκκινο το μάθημα δεν θα τοποθετηθεί ενώ στις θέσεις με κίτρινο θα γίνει προσπάθεια να μην τοποθετηθεί (θέσεις προς αποφυγή). Συνίσταται να είστε φειδωλοί στους περιορισμούς αυτούς διότι μπορεί το ωρολόγιο πρόγραμμα να μην είναι δυνατόν να συνταχθεί.

Κάτω από τις ρυθμίσεις εμφανίζεται ένας ενημερωτικός πίνακας με τις διδασκαλίες του μαθήματος (τμήματα, καθηγητές και αίθουσες όπου διδάσκεται το μάθημα). Προσοχή: Η αλλαγή της τάξης ή/και της κατηγορίας του μαθήματος επηρεάζει τα τμήματα στα οποία διδάσκεται και τις διδασκαλίες μαθημάτων.

Τμήματα

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τα τμήματα που υπάρχουν στο σχολείο σας. Κάθε τμήμα ανήκει σε μια τάξη και σε μια κατηγορία ενώ για κάθε τμήμα πρέπει να ορίσετε ένα όνομα, μια συντομογραφία (μέχρι 10 χαρακτήρες) και ένα χρώμα (δείτε την ενότητα "Χρώματα" στο τέλος των οδηγιών). Σε όλα τα τμήματα που ανήκουν στην κατηγορία "Γενικής" μιας τάξης θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα "Γενικής" της ίδιας τάξης. Αντίθετα, στα τμήματα των υπόλοιπων κατηγοριών μπορείτε να ρυθμίσετε ποια μαθήματα θα διδάσκονται αλλά μόνο μαθήματα της ίδιας κατηγορίας και φυσικά της ίδιας τάξης (η ρύθμιση αυτή γίνεται πατώντας "Επεξεργασία").

Επιπλέον, στα τμήματα που δεν ανήκουν στην κατηγορία "Γενικής" πρέπει να ορίσετε από ποια τμήματα "Γενικής" προέρχονται οι μαθητές τους (η ρύθμιση αυτή γίνεται πατώντας "Επεξεργασία"). Αυτό καθιστά δυνατό την ίδια ώρα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα κάποιο τμήμα μη γενικής κάνει μάθημα να γίνονται μαθήματα στα υπόλοιπα τμήματα γενικής που δεν σχετίζονται με αυτό το τμήμα. Π.χ. αν κάποιο τμήμα επιλογής έχει μαθητές από τα τμήματα γενικής Β1 και Β2 τότε τα τμήματα γενικής Β3 και Β4 μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα μάθημα με το τμήμα επιλογής. Τα τμήματα ίδιας μη γενικής κατηγορίας που περιλαμβάνουν μαθητές από τα ίδια τμήματα γενικής ουσιαστικά ομαδοποιούνται και θα τοποθετηθούν μαζί στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Π.χ. τα τμήματα επιλογής Β_ΕΠ1, Β_ΕΠ2 και Β_ΕΠ3 που περιλαμβάνουν μαθητές από τα τμήματα γενικής Β1 και Β2 θα τοποθετούνται ταυτόχρονα στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι συνολικές ώρες των τμημάτων καθορίζονται αυτόματα από τα μαθήματα τα οποία διδάσκοντα σε αυτά. Προσοχή με την διαγραφή των στοιχείων: Η διαγραφή ενός τμήματος διαγράφει και τις αντίστοιχες διδασκαλίες. Τα τμήματα εμφανίζονται ταξινομημένα ανά τάξη, κατηγορία και όνομα.

Πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία" μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του τμήματος που θα εμφανιστούν κάτω από τον πίνακα των τμημάτων. Όταν τελειώσετε πατήστε "Καταχώριση Ρυθμίσεων" για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε. Πέρα από τις βασικές ρυθμίσεις (τάξη, κατηγορία, όνομα, συντομογραφία, χρώμα) μπορείτε να επεξεργαστείτε και επιπλέον ρυθμίσεις όπως και στα μαθήματα με τις εξής επισημάνσεις:

  1. Τα μεγάλα διαλείμματα όταν επιλέγετε το τμήμα να διδάσκεται σε συνεχόμενες ώρες δεν παίζουν ρόλο.
  2. Όταν επιλέγετε ένα τμήμα να διδάσκεται σε συνεχόμενες ώρες αυτό αφορά μόνο το ίδιο το τμήμα και όχι τμήματα που σχετίζονται με αυτό. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί θα περιέχει συνεχόμενες ώρες για όλους τους μαθητές. Π.χ. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόγραμμα που να έχει διαδοχικές διδασκαλίες στα τμήματα (Β1),(Β1),(Β_ΕΠ1,Β_ΕΠ2,Β_ΕΠ3),(Β1) όπου τα τμήματα Β_ΕΠ1,Β_ΕΠ2,Β_ΕΠ3 είναι τμήματα επιλογής που περιλαμβάνουν μαθητές από το τμήμα γενικής Β1. Αν επιλέξετε διδασκαλία μόνο σε συνεχόμενες ώρες για το τμήμα Β1 αυτή η τοποθέτηση δεν θα μπορεί να γίνει.

Προσοχή: Η αλλαγή της τάξης ή/και της κατηγορίας του τμήματος επηρεάζει και τις αντίστοιχες διδασκαλίες μαθημάτων.

Ομάδες Τμημάτων

Η σελίδα αυτή είναι αποκλειστικά πληροφοριακή. Μπορείτε να δείτε τις ομάδες τμημάτων που εντόπισε αυτόματα το πρόγραμμα. Τα τμήματα σε κάθε ομάδα τμημάτων θα διδάσκονται υποχρεωτικά ταυτόχρονα τα μαθήματά τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αν κάποιο τμήμα σε μια ομάδα τμημάτων έχει περισσότερες ώρες από τα υπόλοιπα τμήματα τότε κάποιες διδασκαλίες αυτού του τμήματος θα τοποθετούνται στο τέλος των ημερών. Σε κάθε ομάδα τμημάτων περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα μη γενικής κατηγορίας που έχουν κοινή κατηγορία, τάξη και τμήματα γενικής που σχετίζονται με αυτά.

Καθηγητές

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία των καθηγητών που διδάσκουν στο σχολείο σας. Για κάθε καθηγητή/τρια πρέπει να ορίσετε την ειδικότητά του/της, το ονοματεπώνυμο, μια συντομογραφία (μέχρι 10 χαρακτήρες) και ένα χρώμα (δείτε την ενότητα "Χρώματα" στο τέλος των οδηγιών). Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας του/της καθηγητή/τριας καθορίζονται από τις διδασκαλίες των μαθημάτων. Ο καθηγητής "Καθηγητής Πάντα Διαθέσιμος" είναι μια ειδική Καταχώριση που σας επιτρέπει να μην ασχοληθείτε με τον καθηγητή για όποια ζεύγη μαθημάτων και τμημάτων επιθυμείτε. Τον καθηγητή "Καθηγητής Πάντα Διαθέσιμος" δεν μπορείτε να τον επεξεργαστείτε ή να τον διαγράψετε. Προσοχή με την διαγραφή των στοιχείων: Η διαγραφή ενός/μιας καθηγητή/τριας καθιστά τις διδασκαλίες που του/της είχατε δώσει άκυρες και πρέπει να τις ξαναρυθμίσετε. Οι καθηγητές/τριες εμφανίζονται ταξινομημένοι/ες ανά ειδικότητα και ονοματεπώνυμο και με τον καθηγητή "Καθηγητής Πάντα Διαθέσιμος" να εμφανίζεται πάντα πρώτος.

Πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία" μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του/της καθηγητή/τριας που θα εμφανιστούν κάτω από τον πίνακα των καθηγητών/τριών. Όταν τελειώσετε πατήστε "Καταχώριση Ρυθμίσεων" για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε. Πέρα από τις βασικές ρυθμίσεις (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο, συντομογραφία, χρώμα) μπορείτε να επεξεργαστείτε και επιπλέον ρυθμίσεις όπως και στα μαθήματα (με τη διαφορά ότι εδώ δεν παίζουν ρόλο τα μεγάλα διαλείμματα). Στο κάτω μέρος εμφανίζεται ένας ενημερωτικός πίνακας με τις διδασκαλίες του καθηγητή (τάξεις, τμήματα, μαθήματα, ώρες και αίθουσες όπου διδάσκει ο καθηγητής).

Αίθουσες

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία των αιθουσών διδασκαλίας που είναι διαθέσιμες στο σχολείο σας. Κάθε μάθημα κάποιου τμήματος διδάσκεται σε μια συγκεκριμένη αίθουσα (θα το ορίσετε στις διδασκαλίες). Η εισαγωγή των στοιχείων των αιθουσών είναι προαιρετική. Η αίθουσα "Αίθουσα Πάντα Διαθέσιμη" είναι μια ειδική Καταχώριση που σας επιτρέπει να μην ασχοληθείτε με τις αίθουσες για όποια ζεύγη μαθημάτων και τμημάτων επιθυμείτε. Την αίθουσα "Αίθουσα Πάντα Διαθέσιμη" δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε. Για κάθε αίθουσα πρέπει να ορίσετε το όνομά της, μια συντομογραφία (μέχρι 10 χαρακτήρες) και ένα χρώμα (δείτε την ενότητα "Χρώματα" στο τέλος των οδηγιών). Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας που γίνονται στην αίθουσα καθορίζονται από τις διδασκαλίες των μαθημάτων. Προσοχή με την διαγραφή των στοιχείων: Η διαγραφή μιας αίθουσας καθιστά τις διδασκαλίες που της είχατε δώσει άκυρες και πρέπει να τις ξαναρυθμίσετε. Οι αίθουσες εμφανίζονται ταξινομημένες με βάση τα ονόματά τους και με την αίθουσα "Αίθουσα Πάντα Διαθέσιμη" να εμφανίζεται πάντα πρώτη.

Πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία" μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της αίθουσας που θα εμφανιστούν κάτω από τον πίνακα των αιθουσών. Όταν τελειώσετε πατήστε "Καταχώριση Ρυθμίσεων" για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε. Πέρα από τις βασικές ρυθμίσεις (όνομα, συντομογραφία, χρώμα) μπορείτε να επεξεργαστείτε και επιπλέον ρυθμίσεις όπως και στα μαθήματα (με τη διαφορά ότι εδώ δεν παίζουν ρόλο τα μεγάλα διαλείμματα). Στο κάτω μέρος εμφανίζεται ένας ενημερωτικός πίνακας με τις διδασκαλίες που διεξάγονται στην αίθουσα (τάξεις, τμήματα, μαθήματα, ώρες και καθηγητές που διδάσκουν στην αίθουσα).

Διδασκαλίες

Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις διδασκαλίες των μαθημάτων, δηλαδή ποιος/α καθηγητής/τρια διδάσκει κάθε μάθημα σε κάθε τμήμα και σε ποια αίθουσα συμβαίνει αυτή η διδασκαλία (η καταχώριση αιθουσών είναι προαιρετική, μπορείτε να αφήσετε ως αίθουσα για όλες τις διδασκαλίες την "Πάντα Διαθέσιμη Αίθουσα"). Με κόκκινο χρώμα γραμμάτων εμφανίζονται οι διδασκαλίες που πρέπει να ρυθμίσετε. Οι διδασκαλίες εμφανίζονται πάντα ταξινομημένες ανά Τάξη και Κατηγορία. Μπορείτε να ορίσετε τη δευτερεύουσα ταξινόμηση ανά Μάθημα ή ανά Τμήμα πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά. Η τρέχουσα δευτερεύουσα ταξινόμηση φαίνεται με κόκκινα γράμματα και τα σύμβολα ∧ και ∨ για αύξουσα και φθίνουσα αντίστοιχα. Αν στις στήλες Τάξη ή Κατηγορία εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα η ένδειξη "---Διαγραμμένη Τάξη---" ή "---Διαγραμμένη Κατηγορία---" πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε σωστά τα μαθήματα και τα τμήματα και μετά να επανέρθετε σην επιλογή "Διδασκαλίες". Μην ξεχάσετε να πατήσετε "Καταχώριση Ρυθμίσεων".

Δημιουργία

Από την ενότητα αυτή μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία του ωρολόγιου προγράμματος. Αφού αποθηκεύσετε ("Αρχείο" --> "Αποθήκευση") πατώντας "Δημιουργία Προγράμματος" θα γίνουν πρώτα κάποιοι προκαταρκτικοί έλεγχοι και στη συνέχεια, αν δεν έχουν βρεθεί σφάλματα, θα αρχίσει η δημιουργία του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή, ανάλογα και με το πλήθος των αντικειμένων που έχετε ορίσει, μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Κατά την δημιουργία του ωρολόγιου προγράμματος μπορείτε να βλέπετε την πρόοδο της διαδικασίας στην αντίστοιχη μπάρα προόδου ενώ δεν μπορείτε να πλοηγηθείτε σε άλλες ενότητες της εφαρμογής. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία όποτε επιθυμείτε πατώντας "Ακύρωση". Όταν η δημιουργία του ωρολόγιου προγράμματος ολοκληρωθεί θα ειδοποιηθείτε με κατάλληλο μήνυμα. Ενδέχεται η δημιουργία του ωρολόγιου προγράμματος να μην είναι εφικτή οπότε και θα ειδοποιηθείτε. Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας της διαδικασίας μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στην ενότητα "Επισκόπηση-Τροποποίηση" και αν θέλετε να προχωρήσετε σε χειροκίνητες αλλαγές.

Επισκόπηση-Τροποποίηση

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να δείτε το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα, να το εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε χειροκίνητες αλλαγές.

Στο πάνω μέρος βρίσκονται οι επιλογές εμφάνισης. Μπορείτε να εμφανίσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα, καθηγητή ή αίθουσα, να επιλέξετε τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν να προέρχονται από τα χρώματα των μαθημάτων, των τμημάτων, των καθηγητών ή των αιθουσών και τέλος μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται σε κάθε θέση του ωρολόγιου προγράμματος (μαθήματα, τμήματα, καθηγητές και αίθουσες). Μετά από κάθε αλλαγή στις επιλογές εμφάνισης πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Ανανέωση Εμφάνισης" για να εφαρμοστούν. Με το κουμπί "Εκτύπωση Επισκόπησης" μπορείτε να εκτυπώσετε το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα όπως εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Μπορείτε να κάνετε χειροκίνητες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα σέρνοντας και αφήνοντας (drag and drop) σε νέες θέσεις οποιοδήποτε από τα τετράγωνα των διδασκαλιών. Καθώς μετακινείτε ένα τετράγωνο διδασκαλίας το φόντο στη θέση του ωρολόγιου προγράμματος θα είναι πράσινο αν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή κόκκινο αν δεν επιτρέπεται λόγω κάποιας σύγκρουσης. Μπορείτε να μετακινήσετε προσωρινά (ή και μόνιμα) όσες διδασκαλίες θέλετε στο πλαίσιο "Μη Τοποθετημένες Ώρες" στο πάνω μέρος του ωρολόγιου προγράμματος για να διευκολυνθείτε στην πραγματοποίηση αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση μετά την πραγματοποίηση χειροκίνητων αλλαγών πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Καταχώριση Αλλαγών" για να καταχωριστούν. Με το κουμπί "Ακύρωση" επαναφέρετε το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως ήταν πριν τις αλλαγές.

Με το κουμπί "Έλεγχος Εγκυρότητας" μπορείτε να ελέγξετε αν το ωρολόγιο πρόγραμμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι συνεπές με όλους τους περιορισμούς που έχετε ορίσει. Τα αποτελέσματα του ελέγχου εμφανίζονται στο πλαίσιο "Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκυρότητας" στο πάνω μέρος της οθόνης. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν πραγματοποιήσατε χειροκίνητες αλλαγές.

Εκτυπώσεις

Μπορείτε να εκτυπώσετε το συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα από την επιλογή "Επισκόπηση-Τροποποίηση" του μενού "Πρόγραμμα" ή να εκτυπώσετε τα ωρολόγια προγράμματα ανά τμήμα, καθηγητή ή αίθουσα από το μενού "Εκτυπώσεις".

Σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης κάποιες επιλογές εκτύπωσης και στο δεξί μέρος μια λίστα με τα αντικείμενα προς εκτύπωση στην οποία πρέπει να επιλέξετε (τσεκάρετε) αυτά που θέλετε να εκτυπωθούν. Στις επιλογές εκτύπωσης πρέπει να επιλέξετε (τσεκάρετε) τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση και να διαλέξετε αν θέλετε να εμφανίζονται οι πλήρεις ονομασίες ή οι συντομογραφίες. Αφού τελειώσετε με τις επιλογές μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί "Προεπισκόπηση" για να δείτε στην οθόνη σας πως θα είναι η εκτύπωση ή το κουμπί "Εκτύπωση" για να πραγματοποιήσετε την εκτύπωση.

Χρώματα

Τα χρώματα χρησιμοποιούνται στην "Επισκόπηση-Τροποποίηση" του ωρολόγιου προγράμματος για να σας διευκολύνουν και είναι προαιρετικά (μπορείτε να τα αφήσετε όλα μαύρα). Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome ή Opera για την επιλογή του χρώματος θα εμφανίζεται ένα παράθυρο επιλογής χρωμάτων όπου μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της αρεσκείας σας για κάθε στοιχείο (μάθημα, τμήμα, καθηγητή, αίθουσα). Αν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλο browser τα πεδία των χρωμάτων θα εμφανίζονται ως πεδία κειμένου. Εκεί, πάλι μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρώματα με δύο δυνατούς τρόπους:

  1. Σε δεκαεξαδική μορφή χρησιμοποιώντας ως πρώτο χαρακτήρα το "#" ακολουθούμενο από 6 ψηφία του δεκαεξαδικού συστήματος (χαρακτήρες 0 έως 9 και a εώς f ή A έως F). Το χρώμα που θα ορίσετε με αυτό τον τρόπο δημιουργείται με βάση το συμπληρωματικό πρότυπο RGB (Red Green Blue) όπου τα δύο πρώτα δεκαεξαδικά ψηφία αντιπροσωπεύουν την ένταση του κόκκινου, τα επόμενα δύο του πράσινου και τα τελευταία δύο του μπλε. Παραδείγματα: Μαύρο - #000000, Άσπρο - #ffffff, Πράσινο - #00ff00, Κίτρινο - #ffff00, Πορτοκαλί - #ffa500, Γκρι - #c0c0c0
  2. Χρησιμοποιώντας ένα από τα 141 ονόματα χρωμάτων που είναι ορισμένα στην HTML. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα βασικά χρώματα aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white και yellow. Για τα υπόλοιπα μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα με την πλήρη λίστα με τα ονόματα των χρωμάτων.
Ρυθμίσεις
Γενικές Ρυθμίσεις
Ημέρες
Όνομα
Ώρες
ΑρχήΤέλοςΑκολουθεί μεγάλο διάλειμμα
Άνοιγμα
Αποθήκευση
Αν η αποθήκευση δεν δουλεύει, αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου και επικολλήστε τα στο Σημειωματάριο. Εκεί, αποθηκεύστε σε κωδικοποίηση UTF-8 με όνομα που να έχει κατάληξη .xml
Τάξεις
ΌνομαΤμήματα ΤάξηςΕνέργεια
Ρυθμίσεις Τάξης
Γενικές Ρυθμίσεις
Μαθήματα Τάξης
ΚατηγορίαΜάθημαΣυν/φίαΏρες
Τμήματα Τάξης
ΚατηγορίαΤμήμαΣυν/φίαΏρες
Κατηγορίες Μαθημάτων
ΌνομαΕνέργεια
Ρυθμίσεις Κατηγορίας Μαθημάτων
Γενικές Ρυθμίσεις
Μαθήματα Κατηγορίας
ΤάξηΜάθημαΣυν/φίαΏρες
Τμήματα Κατηγορίας
ΤάξηΤμήμαΣυν/φίαΏρες
Μαθήματα
ΤάξηΚατηγορίαΌνομαΣυν/φίαΏρεςΧρώμαΕνέργεια
Ρυθμίσεις Μαθήματος
Γενικές Ρυθμίσεις
Διδασκαλίες Μαθήματος
ΤάξηΤμήμαΚαθηγητής/τριαΑίθουσα
Τμήματα
ΤάξηΚατηγορίαΌνομαΣυν/φίαΏρεςΤμήματα ΓενικήςΧρώμαΕνέργεια
Ρυθμίσεις Τμήματος
Γενικές Ρυθμίσεις
Τμήματα Γενικής από τα οποία το τμήμα περιλαμβάνει μαθητές
Μαθήματα Τμήματος
Ομάδες Τμημάτων
ΤάξηΚατηγορίαΤμήματα ΟμάδαςΤμήματα Γενικής
Καθηγητές
ΕιδικότηταΟνοματεπώνυμοΣυν/φίαΏρεςΧρώμαΕνέργεια
Ρυθμίσεις Καθηγητή/τριας
Γενικές Ρυθμίσεις
Διδασκαλίες Καθηγητή
ΤάξηΤμήμαΜάθημαΏρεςΑίθουσα
Αίθουσες
ΌνομαΣυν/φίαΏρεςΧρώμαΕνέργεια
Ρυθμίσεις Αίθουσας
Γενικές Ρυθμίσεις
Διδασκαλίες Αίθουσας
ΤάξηΤμήμαΜάθημαΏρεςΚαθηγητής
Διδασκαλίες

Με κόκκινο χρώμα γραμμάτων εμφανίζονται οι διδασκαλίες που πρέπει να ρυθμίσετε. Οι διδασκαλίες εμφανίζονται πάντα ταξινομημένες ανά Τάξη και Κατηγορία. Μπορείτε να ορίσετε τη δευτερεύουσα ταξινόμηση ανά Μάθημα ή ανά Τμήμα πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά. Η τρέχουσα δευτερεύουσα ταξινόμηση φαίνεται με κόκκινα γράμματα και τα σύμβολα ∧ και ∨ για αύξουσα και φθίνουσα αντίστοιχα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε "Καταχώριση Ρυθμίσεων".

ΤάξηΚατηγορίαΚαθηγητής/τριαΑίθουσα
Δημιουργία Ωρολόγιου Προγράμματος

Αποθηκεύστε πρώτα τη δουλειά σας ("Αρχείο" --> "Αποθήκευση") και πατήστε στο "Δημιουργία Προγράμματος". Η δημιουργία νέου προγράμματος θα διαγράψει το παλιό. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει πολύ...

Σφάλματα
Προειδοποιήσεις
Πρόοδος

0

1

Επισκόπηση-Τροποποίηση Ωρολόγιου Προγράμματος
Εμφάνιση Ανά:
Χρώματα Από:
Εμφάνιση Πληροφοριών:
Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκυρότητας
Μη Τοποθετημένες Ώρες:

Προεπισκόπηση Εκτύπωσης