Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε μία σύνοψη των όσων ισχύουν για τις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου, συμπεριλαμβανομένου των μαθημάτων, του τρόπου προαγωγής και απόλυσης και του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ομάδες προσανατολισμού, επιστημονικά πεδία κ.τ.λ.).

Όσα αναφέρονται εδώ ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016.

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Α΄ Λυκείου Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ιστορία 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3
Θρησκευτικά 2
Ερευνητική Εργασία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 2
Μάθημα Επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία
Σύνολο Ωρών 35

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.

Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013 μπορεί να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται. (Άρθρο 13 του Ν. 4326/2015 - ΦΕΚ 49 τ. Α΄ - 13 Μαΐου 2015)

Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δέκατου.

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δέκατου.

Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δέκατου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δέκατου. (Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 - 77451/Δ2/15-05-2015)

Παράδειγμα Υπολογισμού Γ.Μ.Ο. Α΄ Λυκείου

Μαθήματα Α Β Προφορικά Γραπτά Μ.Ο. Κλάδου Μ.Ο.
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία 7 9 8 4 6 9
Νέα Ελληνική Γλώσσα 10 14 12 10 11 9
Λογοτεχνία 12 14 13 7 10 9
Μαθηματικά Άλγεβρα 8 9 8,5 5 6,8 7,1
Γεωμετρία 10 11 10,5 4,2 7,4 7,1
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 10 12 11 8 9,5 9,5
Χημεία 9 11 10 3 6,5 9,5
Βιολογία 14 16 15 10 12,5 9,5
Ιστορία 10 13 11,5 9,8   10,7
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 16 18 17 10   13,5
Θρησκευτικά 16 18 17 15   16
Ερευνητική Εργασία 14 17 15,5     15,5
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) 14 16 15 17   16
Φυσική Αγωγή 19 20 19,5      
Μάθημα Επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής 18 18 18 12   15
Γ.Μ.Ο. 156,4 ÷ 14 = 11,2 Προάγεται

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Β΄ Λυκείου Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
Θρησκευτικά 2
Ερευνητική Εργασία 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 1
Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Φυσική 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) Μαθηματικά 2
Σύνολο Ωρών 35

Για τους τρόπους εξέτασης και την προαγωγή των μαθητών ισχύει ότι και στην Α΄ Λυκείου.

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου Ώρες
Θρησκευτικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
Ιστορία 2
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
Βιολογία 2
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας 15
Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σποδών Οικονομίας και Πληροφορικής  
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικά Μαθηματικά 5
Ιστορία Φυσική Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Λατινικά Χημεία Ιστορία 3
Λογοτεχνία Βιολογία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
Κοινωνιολογία Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Κοινωνιολογία 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Προσανατολισμού 15
Μάθημα Επιλογής Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Ελεύθερο Σχέδιο
Γραμμικό Σχέδιο
Ιστορία της Τέχνης
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)
Σύνολο Ωρών 32

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους επιτρεπτούς συνδυασμούς Ομάδων Προσανατολισμού και Επιστημονικών Πεδίων καθώς και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με τους συντελεστές τους για τον υπολογισμό μορίων.

Ομάδες Προσανατολισμού της Γ΄ Γενικού Λυκείου με τα Μαθήματα και τους Συντελεστές Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο
Ομάδες Προσανατολισμού (Ο.Π.) Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μάθημα Γενικής Πανελλαδικά Εξεταζόμενο Νεοελληνική Γλώσσα (2)
Μαθήματα Ο.Π. Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Αρχαία (5) Φυσική (3) Μαθηματικά (5)
Ιστορία (3) Χημεία (3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (2)
Μαθήματα Ο.Π. Πανελλαδικά Εξεταζόμενα ή Όχι ανάλογα με τα επιθυμητά Επιστημονικά Πεδία Λατινικά (3) Μαθηματικά (5), Βιολογία (2) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (3)
Μαθήματα Ο.Π. Μη Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Λογοτεχνία (2), Κοινωνιολογία (2) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (2) Ιστορία (3), Κοινωνιολογία (2)
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες Λατινικά    
Αρχαία 1,3 - Ιστορία 0,7
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες   Μαθηματικά  
Μαθηματικά 1,3 - Φυσική 0,7
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής Βιολογία Γενικής Βιολογία Βιολογία Γενικής
Βιολογία Γεν. 0,9 - Γλώσσα 0,4 Βιολογία 1,3 - Χημεία 0,7 Βιολογία Γεν. 0,9 - Γλώσσα 0,4
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης Μαθηματικά Γενικής Ιστορία Γενικής Ιστορία Γενικής
Γλώσσα 1,3 - Μαθηματικά Γεν. 0,7 Γλώσσα 1,3 - Ιστορία Γεν. 0,7 Γλώσσα 1,3 - Ιστορία Γεν. 0,7
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής     Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Μαθηματικά 1,3 - Α.Ο.Θ. 0,7

Σημειώσεις:

 1. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις είναι οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος ανά εβδομάδα.
 2. Γκρι = Μη επιτρεπτός συνδυασμός, Πράσινο = Επιτρεπτός συνδυασμός, Κίτρινο = Επιτρεπτός συνδυασμός αλλά με μειωμένους συντελεστές
 3. Σε κάθε συνδυασμό Ομάδας Προσανατολισμού και Επιστημονικού Πεδίου αναγράφεται το μάθημα που απαιτείται στην πρώτη γραμμή και στην συνέχεια τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με τους συντελεστές τους.

Για την απόλυση των μαθητών στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τρόπος Υπολογισμού Μορίων

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζεται με την απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Φ.253/193309/Α5 - ΦΕΚ 2647 τ.Β΄ - 9 Δεκεμβρίου 2015). Σύμφωνα με αυτήν οι προφορικοί βαθμοί των μαθητών δεν μετρούν καθόλου στον υπολογισμό ο οποίος γίνεται ως εξής:

 • Αθροίζονται οι γραπτοί βαθμοί (20βαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου) των 4 πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της ομάδας προσανατολισμού (Ο.Π.) για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο (Ε.Π.) και πολλαπλασιάζεται τα άθροισμα με το 2. Δηλαδή (ΓΒ1+ΓΒ2+ΓΒ3+ΓΒ4)*2
 • Σε αυτό το γινόμενο αθροίζονται τα δύο γινόμενα των γραπτών βαθμών των μαθημάτων βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές τους για την συγκεκριμένη Ο.Π. και Ε.Π. Δηλαδή προσθέτουμε τα ΓΒ1*ΣΒ1+ΓΒ2*ΣΒ2
 • Τα μόρια προκύπτουν από το άθροισμα αυτό αφού πολλαπλασιαστεί με το 100. Δηλαδή συνολικά ισχύει:
Μόρια = [ (ΓΒ1+ΓΒ2+ΓΒ3+ΓΒ4)*2 + ΓΒ1*ΣΒ1+ΓΒ2*ΣΒ2 ] * 100
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα 5ο μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Ε.Π., τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Ε.Π. που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄).

 • Για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής: Στο σύνολο μορίων που υπολογίστηκε προηγουμένως προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Οι συντελεστές των ειδικών μαθημάτων-πρακτικών δοκιμασιών έχουν ως εξής:

  • Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

  • Δύο (2) για τα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

  • Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των προηγούμενων περιπτώσεων.

Σχετική Νομοθεσία