Συνεπής στα ραντεβού του, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη στήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ). Αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κάθε έτος υπό την αιγίδα της UNESCO οπότε σκοπός του Διαγωνισμού είναι και η επιλογή 8 – 16 μαθητών από τους οποίους θα γίνει η συγκρότηση των Ελληνικών Εθνικών ομάδων Πληροφορικής (εθνική Ολυμπιακή ομάδα και εθνική ομάδα Βαλκανικών Αγώνων). Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία τμημάτων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και τμημάτων Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών, στην ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεμένων με αυτήν τεχνολογιών, στην παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να γνωρίσουν γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές της Πληροφορικής που δεν παρέχονται από τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα και στην προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές των Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για την συμμετοχή των διαγωνιζομένων μαθητών στις φάσεις του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαδικτυακή εγγραφή τους στον επίσημο κόμβο του Διαγωνισμού (εγγραφές οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη 1η Οκτωβρίου 2013).

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε φάσεις που είναι τουλάχιστον δύο προκαταρκτικές, και η τελική. Οι προκαταρκτικές γίνονται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια. Φέτος διεξάγεται ο 26ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής για τον οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί το θέμα της Α΄ Φάσης. Όπως μπορείτε να δείτε η δυσχερής οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα κυριεύει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας οπότε το θέμα του διαγωνισμού είναι σχετικό με τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης (εντοπισμός πλήθους δομών κοινωνικής αλληλεγγύης με μικρή διασύνδεση με άλλες δομές).

Οι λύσεις που θα δώσουν οι μαθητές θα πρέπει να είναι είτε σε Pascal (χρησιμοποιώντας τον compiler της FreePascal) είτε σε C/C++ χρησιμοποιώντας τον compiler gcc 3.3.4 (στα συστήματα Linux υπάρχει ήδη κατά 99% αλλιώς ή για συστήματα Windows δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του gcc). Στους χρήστες Windows, πάντα με βάση τα πρότυπα που έθεσε η Διεθνής Ολυμπιάδα Πληροφορικής, συνιστάται η χρήση του djgpp.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, τον χρονοπρογραμματισμό, τις φάσεις, τον κανονισμό, τους μεταγλωττιστές, τα βραβεία και άλλα μπορείτε να δείτε στο επίσημο site του Διαγωνισμού.

Καλή επιτυχία!