Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που η απάντησή της μπορεί να βοηθήσει κάθε καθηγητή ή δάσκαλο να γίνει καλύτερος στη διδασκαλία του. Στο άρθρο που παραπέμπουμε παρουσιάζονται δώδεκα ψυχολογικές αρχές που αφορούν την εκπαίδευση και ανακεφαλαιώνουν τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην επιστημονική έρευνα.

Το άρθρο είναι της κ. Στέλλας Βοσνιάδου Καθηγήτριας Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Γνωστικής Ψυχολογίας στο Ε.Κ.Π.Α που έχει πλούσιο ερευνητικό έργο και αρθρογραφία στους τομείς της εκπαιδευτικής, γνωστικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας. Το άρθρο αποτελεί εισήγηση στη Διεθνή Ακαδημία Εκπαίδευσης (International Academy of Education) και στο Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO (UNESCO International Bureau of Education). Οι δώδεκα αρχές που παρουσιάζονται είναι οικουμενικές αρχές και μπορούν να εφαρμοστούν στην τυπική και στη μη τυπική εκπαίδευση και σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.

Παρότι παρουσιάζονται και εξηγούνται χωριστά, και οι δώδεκα αρχές συνδέονται και γίνονται ευκολότερα κατανοητές ως µία οργανωμένη ενότητα όπου η καθεμιά υποστηρίζει τις υπόλοιπες. Στο σύνολό τους, οι αρχές προτείνονται ως ένα ενιαίο πλαίσιο για το σχεδιασμό του τρόπου διδασκαλίας σας. Για κάθε μια ψυχολογική αρχή παρουσιάζονται σύντομα τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και προτείνονται τρόποι εφαρμογής της και πρόσθετη βιβλιογραφία. Οι αρχές που παρουσιάζονται είναι οι εξής:

 1. Ενεργός συμμετοχή
 2. Κοινωνική αλληλεπίδραση
 3. Δραστηριότητες που έχουν νόημα
 4. Σύνδεση των νέων πληροφοριών µε τις προϋπάρχουσες γνώσεις
 5. Χρήση στρατηγικών
 6. Ανάπτυξη της αυτορύθμισης και εσωτερική σκέψη
 7. Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης
 8. Στόχος η κατανόηση κι όχι η απομνημόνευση
 9. Βοήθεια για πώς να μάθουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους
 10. Διάθεση χρόνου για εξάσκηση
 11. Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές
 12. Καλλιέργεια των κινήτρων

Περισσότερα στο πλήρες κείμενο του μεταφρασμένου στα ελληνικά άρθρου "Πώς μαθαίνουν οι μαθητές" που είναι διαθέσιμο και στο πρωτότυπο στα αγγλικά. Περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με εκπαιδευτικές πρακτικές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης της UNESCO.