Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτικά
Εμφανίσεις: 698

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" υλοποιείται το έργο για την "Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στις ΤΠΕ.

Ο δικτυακός κόμβος του έργου βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στη διεύθυνση http://com2cert.cti.gr όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, καθηγητές, γονείς και κηδεμόνες) μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε για να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες είτε για να δουν και να δοκιμάσουν - δοκιμαστούν στο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2014 με έναρξη αρχές Νοεμβρίου, σε διαδοχικές ημερομηνίες που ποικίλλουν ανά Κέντρο Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) και θα οριστικοποιηθούν παράλληλα με τις αναλυτικές λίστες των συμμετεχόντων μαθητών σε καθένα από αυτά. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη περίοδο των εξετάσεων θα έχουν όλοι οι μαθητές που τελείωσαν την Γ΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2013-2014. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός μαθητή είναι η εγγραφή στο δικτυακό τόπο της Πιστοποίησης Μαθητών της Δ.Ε. στις ΤΠΕ και η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (όταν αυτές ξεκινήσουν). Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και θα ανακοινωθούν δημόσια τα αποτελέσματά της (δηλαδή οι κωδικοί των μαθητών που κληρώθηκαν).

Στους επιτυχόντες μαθητές θα χορηγηθεί πιστοποιητικό από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος, το οποίο είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι και η πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, και η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, διαρκούς επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το πιστοποιητικό δεν σχετίζεται με τα αντίστοιχα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και αντανακλά στην επάρκεια αναφορικά με τις ικανότητες ΤΠΕ που εξετάζονται στα πλαίσια του έργου.

Η συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, βασίζεται στη διεθνή επιστημονική εμπειρία σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές. Οι ικανότητες που ανιχνεύουν οι δοκιμασίες είναι ευρύτερες και δεν αφορούν στη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών ή συστημάτων, δηλαδή είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητες από το λογισμικό της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή. Ωστόσο στο περιβάλλον εξέτασης θα αξιοποιηθούν τα Windows 7 Ελληνικά και το Office 2007 στα Ελληνικά. Η εξέταση περιλαμβάνει τη χρήση εφαρμογών διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, αναζήτησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.

Μέσω του δικτυακού τόπου της Πιστοποίησης Μαθητών της Δ.Ε. στις ΤΠΕ, οι μαθητές (αλλά και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υλικό προετοιμασίας που προς το παρόν περιλαμβάνει 6 δοκιμασίες που προσομοιάζουν στην εξεταστική διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχουν (σύνδεσμος "ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ"). Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο που έχουν σημειώσει στις δοκιμασίες προετοιμασίας για τις εξετάσεις μέσω του συνδέσμου "Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΥ". Από εκεί μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε επιπλέον υλικό μελέτης, οδηγίες για την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τις ερωτήσεις των δοκιμασιών αλλά και βίντεο που επιδεικνύουν τις ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για χρήση των ανωτέρω είναι η εγγραφή στον δικτυακό τόπο και η σύνδεση σε αυτόν.

Για περισσότερες πληροφορίες καλό είναι να επισκεφθείτε τον ίδιο τον δικτυακό τόπο της Πιστοποίησης των Μαθητών της Δ.Ε. στις ΤΠΕ. Επισημαίνουμε ότι εκεί μπορείτε να βρείτε και τον Οδηγό Προετοιμασίας Μαθητή για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης.