Το Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων καλεί όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης να υλοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο" (δείτε την εγκύκλιο Δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο" -145324/Γ7/12-09-2014).

Ο συντονισμός των δράσεων θα γίνει από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών μπορούν να σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα:

  • Διατροφή
  • Πρόληψη της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά)
  • Σεξουαλική Αγωγή
  • Πρόληψη Βίας-Ρατσισμού/Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Κυκλοφοριακή Αγωγή
  • Εθισμός στο Διαδίκτυο

Προφανώς, η τελευταία θεματική ενότητα του Εθισμού στο Διαδίκτυο σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των καθηγητών Πληροφορικής. Επιπλέον, στις προτεινόμενες δραστηριότητες των μαθητών (για όλα τα θέματα) περιλαμβάνονται αναρτήσεις στο διαδίκτυο και σε σχολικά sites / blogs αναφορικά με δράσεις και έρευνες σχετικά με τα θέματα του "Κοινωνικού Σχολείου" καθώς και η διοργάνωση διαγωνισμών με έργα όπως ψηφιακές εφαρμογές, αφίσες, σύντομα βίντεο, μουσικές συνθέσεις, τραγούδια κ.λ.π. όπου πάλι οι καθηγητές Πληροφορικής μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.