Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχώρησε στη δημοσιοποίηση του νέου βιβλίου για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ Γενικού Λυκείου που θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από το σχολικό έτος 2014-2015. Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο βιβλίο των Εφαρμογών Πληροφορικής σε μορφή pdf από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Το βιβλίο γράφτηκε από συγγραφική ομάδα εκπαιδευτικών Πληροφορικής με συντονισμό του κ. Πανσεληνά Γεωργίου, Σχολικού Σύμβουλου Πληροφορικής Αν. Κρήτης. Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες και συνολικά δεκαέξι κεφάλαια, που όπως μπορείτε να δείτε και στα περιεχόμενα του βιβλίου που παρουσιάζουμε και εδώ διαπραγματεύονται γενικές αρχές και θέματα τις επιστήμης των Η/Υ αλλά και σύγχρονα θέματα της Πληροφορικής. Τα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν ως εξής:

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΛΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Κεφαλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών
  • Κεφάλαιο 2: Λογισμικό
  • Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και Άνθρωπος
  • Κεφάλαιο 4: Κοινωνικές Επιπτώσεις
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  • Κεφάλαιο 5: Κύκλος Ζωής Εφαρμογών
  • Κεφάλαιο 6: Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών
  • Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  • Κεφάλαιο 8: Δίκτυα Υπολογιστών
  • Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0
  • Κεφάλαιο 10: Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
  • Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML
  • Κεφάλαιο 12: Η Μάθηση στο Διαδίκτυο
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  • Κεφάλαιο 13: Εφαρμογές Νέφους
  • Κεφάλαιο 14: Τηλεργασία – Ασύγχρονη και Σύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση
  • Κεφάλαιο 15: Κοινωνικά Δίκτυα
  • Κεφάλαιο 16: Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο

Το νέο βιβλίο ήταν κάτι που το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής χρειαζόταν απαραιτήτως για τη σωστή διδασκαλία του. Ειδικά, στον τομέα της Πληροφορικής όπου οι αλλαγές-εξελίξεις γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς η ύπαρξη ενός σύγχρονου βιβλίου με ενημερωμένη θεματολογία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή διδασκαλία του μαθήματος. Ευτυχώς, από φέτος θα έχουμε ένα σύγχρονο σχολικό εγχειρίδιο με ενημερωμένη θεματολογία (θα δείτε αναφορές και εργασίες σε σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία όπως smartphone, tablets, επεξεργαστές Intel Core, μνήμες DDR3, Solid State Drives, κβαντικούς υπολογιστές, 3D εκτυπωτές, word clouds, QR codes, άδειες Creative Commons, One Laptop Per Child, Scratch, Kodu, Alice, App Inventor, Web 2.0, σημασιολογικό ιστό, Skype, ooVoo, web applications (π.χ. animoto, padlet, edmodo), HTML5, Cascading Style Sheets (CSS), Course Management Systems (CMS), εφαρμογές νέφους (dropbox, google drive), κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter), social bookmarking, blogs, phising, cyber bullying κ.ά.).

Τώρα που υπάρχει και το βιβλίο αποκτά περισσότερο νόημα και το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 932 τ.Β΄ - 14 Απριλίου 2014).

Καλό διάβασμα συνάδελφοι!