Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποίησε στη σελίδα του με τα νέα βιβλία το νέο βιβλίο για το μάθημα "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" που διδάσκεται στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Το βιβλίο θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από το σχολικός έτος 2014-2015.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις ενότητες που αποτελούνται συνολικά από οχτώ κεφάλαια. Τα (συνοπτικά) περιεχόμενα του βιβλίου έχουν ως εξής:

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
  • Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα
  • Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι
  • Κεφάλαιο 2.3. Προγραμματισμός
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Κεφάλαιο 3.1. Λειτουργικά Συστήματα
  • Κεφάλαιο 3.2. Πληροφοριακά Συστήματα
  • Κεφάλαιο 3.3. Δίκτυα
  • Κεφάλαιο 3.4. Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι συνάδελφοι που έχουν διδάξει και το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) της παλαιάς Γ΄ Λυκείου θα διαπιστώσουν γρήγορα ότι η δεύτερη ενότητα του νέου βιβλίου παρουσιάζει πολλές ομοιότητες (μα πάρα πολλές) με το βιβλίο της ΑΕΠΠ οπότε δεν θα συναντήσουν πολλές δυσκολίες στην προσαρμογή τους.

Καλά διαβάσματα και διδασκαλίες...