Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτικά
Εμφανίσεις: 601

Την προηγούμενη χρονιά (2013) ο αμερικάνικος οργανισμός code.org ανέλαβε πρωτοβουλία και δημιούργησε μια σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του προγραμματισμού στην εκπαίδευση έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν κάποια επαφή με την Πληροφορική και την αλγοριθμική σκέψη. Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα και το εγχείρημα είχε ως στόχο κάθε μαθητής να διδαχτεί προγραμματισμό για μια τουλάχιστον διδακτική ώρα οπότε και ο τίτλος "Ώρα Κώδικα". Στην Ευρώπη είμαστε πιο γαλαντόμοι οπότε είπαμε να το ονομάσουμε "Εβδομάδα Κώδικα" και θα διεξαχθεί από 11 έως 17 Οκτωβρίου 2014.

Φυσικά, θα έχουμε και φέτος και Ώρα Κώδικα που θα διεξαχθεί από 8 έως 14 Δεκεμβρίου 2014. Πολύ κώδικας μαζεύτηκε και φοβάμαι μην προσπαθήσει να πλειοδοτήσει κανένας οργανισμός και έχουμε και Μήνα Κώδικα ή Έτος Κώδικα κ.ο.κ. (ας μη δώσω άλλες ιδέες).

Αν θέλετε να διοργανώσετε κάποια δραστηριότητα μπορείτε να ξεκινήσετε εξετάζοντας το υλικό για την Εβδομάδα Κώδικα ή τις δραστηριότητες για την Ώρα Κώδικα.  Στο Twitter, μπορείτε να αναζητήσετε συζητήσεις με το hashtag #codeEU ή τον χρήστη @CodeWeekEU. Επιπλέον, υπάρχει και το blog της Εβδομάδας Κώδικα με περιπτώσεις προγραμματιστικών δράσεων. Μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στο παλιότερο άρθρο μας για την Ώρα Κώδικα του 2013.

Τι έχει πιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει ντε και καλά να προωθήσει τον προγραμματισμό; Κατ' αρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι ο προγραμματισμός πλέον είναι παντού. Κάθε επαφή μας με τους υπολογιστές αλλά πλέον και κάθε διαπροσωπική επαφή που πραγματοποιείται με τεχνολογικά μέσα διέπεται από τον προγραμματισμό είτε φανερά είτε κρυφά. Πέρα από το προφανές της δυνατότητας που μας παρέχει να καταλάβουμε και να γνωρίσουμε σε βάθος την τεχνολογία που μας περιβάλει, τον τεχνολογικό κόσμο στον οποίο ζούμε, ο προγραμματισμός μας φέρνει σε επαφή και με έναν τρόπο σκέψης που επιλύει προβλήματα. Μας μαθαίνει τον τρόπο να αναλύουμε τα προβλήματα σε μικρότερα, να αντιμετωπίζουμε κάθε ένα από αυτά ανεξάρτητα και να ολοκληρώνουμε τη λύση συνθέτοντας μικρά βήματα και ενέργειες. Μας διδάσκει να βρίσκουμε κοινά στοιχεία σε πολλές περιπτώσεις προβλημάτων και να γενικεύουμε ώστε οι λύσεις που δίνουμε να ταιριάζουν σε όλα τα παρεμφερή προβλήματα. Μας εξοικειώνει με την επαναχρησιμοποίηση τμημάτων από προηγούμενες προσπάθειες, με την αξιοποίηση λύσεων που έχουν βρει άλλοι σε παρεμφερή προβλήματα. Μας οδηγεί σε συλλογικά μονοπάτια επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς. Α, έχει και πλάκα και μπορείς να κάνεις super-duper πράματα!

Φυσικά, όλα αυτά λίγο απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι οι έρευνες προβλέπουν ένα έλλειμμα περίπου 900.000 εκπαιδευμένων εργατών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ - ICT) μέχρι το 2020. Το εύρημα προέρχεται από την έρευνα του παρατηρητηρίου για τις ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ που έγινε το 2013. Δείτε στα ελληνικά το σύντομο φυλλάδιο "Ψηφιακές δεξιότητες για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη". Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εργασία για την Ελλάδα. Αν επιχειρήσατε να μαντέψετε, ναι υπολειπόμαστε σε ψηφιακές δεξιότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά μην ανησυχείτε. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται σημαντική αύξηση στην ζήτηση για εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες ή εργαζόμενους στον τομέα των ΤΠΕ.