Είναι πλέον καιρός να ανατρέψουμε παγιωμένες προκαταλήψεις και στερεότυπα που αφορούν την τεχνολογία και τα κορίτσια και να απελευθερώσουμε έτσι τις δυνατότητες και την δημιουργικότητά τους ώστε να εκφραστούν και σε αυτόν τον τομέα. Η Intel, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, μας καλεί να παρακινήσουμε τα κορίτσια να κατασκευάζουν πράγματα και να ασχοληθούν με την τεχνολογία, την επιστήμη των υπολογιστών και την μηχανική. Προφανώς, η Intel ενδιαφέρεται να υπάρχει επαρκής αριθμός καλά καταρτισμένων μηχανικών ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να κερδοφορεί. Και χωρίς τα κορίτσια, φαίνεται ότι θα ξεμείνουμε από καλούς μηχανικούς.

Γράφημα Πληροφοριών από τα Ευρήματα της Έρευνας MakeHersΣήμερα, περισσότερα κορίτσια και γυναίκες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από ότι ποτέ πριν. Ωστόσο, είναι σχετικά λίγα τα κορίτσια και οι γυναίκες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αυτής της τεχνολογίας ή σπουδάζουν σε αντικείμενα που εντάσσονται στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (στα αγγλικά υπάρχει εδραιωμένος ο όρος STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics). Έτσι, τα κορίτσια και οι γυναίκες εμφανίζονται να υπολείπονται σε δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία και την μηχανική και έχουν μικρές πιθανότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα μελέτη της Intel "MakeHers: Ωθώντας τα κορίτσια και τις γυναίκες να ασχοληθούν με τον τομέα της τεχνολογίας μέσω της παραγωγής, της δημιουργίας και της ανακάλυψης":

 • Στις ΗΠΑ το ποσοστό των γυναικών αποφοίτων από σχολές επιστήμης των υπολογιστών μειώνεται (από 37% το 1985 σε μόλις 14% το 2010)
 • Στις ΗΠΑ οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα της εργατικής δύναμης αλλά σχετικά λίγες δραστηριοποιούνται σε τομείς των μηχανικών:
  • Στους πολιτικούς μηχανικούς το 13% είναι γυναίκες
  • Στους μηχανολόγους μηχανικούς μόλις το 6% είναι γυναίκες

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας σπουδαίος τρόπος για να ενδιαφερθούν τα κορίτσια και οι γυναίκες για δραστηριότητες της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Μηχανικής. Σύμφωνα με την έρευνα MakeHers (η μετάφραση είναι δύσκολη: "Κάντο Δικό Της" ή "Δημιουργές") τα κορίτσια που εμπλέκονται με την κατασκευή, την σχεδίαση και την δημιουργία πραγμάτων με ηλεκτρονικά εργαλεία μπορεί να αναπτύξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον - και περισσότερες δεξιότητες - στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Μηχανική. Η έρευνα αυτή εντοπίζει τέσσερις βασικούς λόγους που αποτρέπουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να ασχοληθούν με τομείς της τεχνολογίας και των κατασκευών: Έλλειψη χρημάτων, πληροφόρησης, πρόσβασης σε εργαλεία και υλικά και καθοδήγησης. Σε αυτούς προσθέστε και την προκατάληψη και τα στερεότυπα που αναφέραμε στην αρχή και θα έχετε ολοκληρωμένη την εικόνα. Για παράδειγμα 17% των γυναικών στις ΗΠΑ έχουν αποκλειστεί από εργασίες σχετικές με κατασκευές και τεχνολογία ακριβώς επειδή ήταν γυναίκες ενώ άλλο ένα 17% δηλώνει ότι ζει σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον όπου οι κατασκευές θεωρούνται ανάρμοστες για κορίτσια και γυναίκες.

Η Intel προωθεί την ενασχόληση των κοριτσιών με την τεχνολογία και τους τομείς STEM (intel.com/girlsintech) και στηρίζει γενικά την εμπλοκή των νέων με τις κατασκευές μέσω του προγράμματος Makers. Η έρευνα της Intel Καταλήγει σε έξι τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηριχθεί η ενασχόληση των κοριτσιών με τις κατασκευές, την Επιστήμη των Υπολογιστών και την Τεχνολογία γενικά:

 • Κατασκευάστε περισσότερα περιβάλλοντα που να μην αποκλείουν τα κορίτσια - και τις γυναίκες - σε δημόσιους χώρους όπως βιβλιοθήκες και σχολεία.
 • Ενθαρρύνετε τους γονείς να "αγκαλιάσουν το χάος" και να εμπλακούν σε κατασκευές με τους γιους και τις κόρες τους.
 • Σχεδιάστε χώρους κατασκευών που επιτρέπουν ανοιχτή διερεύνηση μέσω προγραμμάτων που να έχουν νόημα σε κορίτσια και γυναίκες.
 • Ευθυγραμμιστείτε με τις τρέχουσες τάσεις για να προσελκύσετε κορίτσια σε δραστηριότητες όπως ο προγραμματισμός και η κατασκευή υλικού (hardware).
 • Αναπτύξτε πρωτοβουλίες που να παρέχουν στα κορίτσια περισσότερη πρόσβαση σε γυναίκες συμβούλους και δημιουργούς στην ηλικία τους.
 • Συμπεριλάβετε διαμεσολαβητές στους χώρους κατασκευών για να δημιουργήσετε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς κοριτσιών και γυναικών.

Από τη μεριά μας σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε το μεταφρασμένο στα ελληνικά γράφημα πληροφοριών με τα ευρήματα της έρευνας MakeHers (είναι σε μορφή pdf και μπορείτε να το επεξεργαστείτε, να το τυπώσετε και να το αναρτήσετε ως αφίσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης). Επίσης, δείτε (ή και δείξτε στους μαθητές σας) την υποτιτλισμένη ιστορία της Ναόμι Σα (Naomi Shah) η οποία δηλώνει ότι "Τα μαθηματικά και οι επιστήμες δεν είναι δυσκολότερα από τα αθλήματα ή μια γλώσσα".

 

Τέλος, μπορείτε να αξιοποιήσετε το επίσης υποτιτλισμένο βίντεο με τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας MakeHers ώστε να παρακινήσετε τις μαθήτριές σας να ασχοληθούν με την τεχνολογία και την πληροφορική. Άλλωστε...

Girls got IT!