Μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» επέρχονται αλλαγές στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Α΄ και Β΄ Γενικών και Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και στις Α΄ και Β΄ των Επαγγελματικών Λυκείων και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων.

Ο νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄ - 14 Μαΐου 2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα κεφάλαια:

Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) − Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
Β. Πειραματικά – Πρότυπα (Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3966/2011 ΦΕΚ 118 τ. Α΄)
Γ. Επιλογή Στελεχών (Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
Δ. Λοιπά Θέματα

Όσον αφορά τις προαγωγικές εξετάσεις και τον τρόπο προαγωγής των μαθητών οι αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:

  • H επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.
  • Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της «Ερευνητικής Εργασίας» και του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή», όπου αυτά διδάσκονται.
  • Για τους μαθητές που φοίτησαν το σχολικό έτος 2013-14 στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή στις Α΄ και Β΄ Τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο γενικός βαθμός προαγωγής από τις τάξεις αυτές δεν θα προσμετράται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις δύο σχετικές εγκυκλίους (για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια):