Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκπαιδευτικά
Εμφανίσεις: 588

Στην εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ σε ελεγχόμενη κλίμακα» (73817/Δ2/11-05-2015) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ». Οι πρώτες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου) και θα διεξαχθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα αντιπροσωπευτικών περιοχών (φυσικά ο νομός Σάμου δεν περιλαμβάνεται σε αυτές), με 1.000 περίπου μαθητές.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια πληροφορικής σχολικών μονάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε ανοιχτή πρόσκληση που απεύθυνε το ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα στις πρωτεύουσες (ή / και πόλεις) των νομών Αχαΐας, Λαρίσης, Σερρών, Ηρακλείου και Ρεθύμνης.

Οι πρώτες αυτές εξετάσεις απευθύνονται σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του τρέχοντος σχολικού έτους (2014-2015), προκειμένου να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, σε διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://com2cert.cti.gr/.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το ΙΤΥΕ Διόφαντος («Μετάθεση Ημερομηνιών Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης σε Ικανότητες ΤΠΕ για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου...») το χρονικό διάστημα διεξαγωγής πιστοποιήσεων ξεκινά από την 27/06/2015 και ολοκληρώνεται την 05/07/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και 15/06/2015. Από τις 19/06/2015 όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα μπορούν να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες εξετάσεις.

Τα αντικείμενα εξέτασης συνδυάζουν τους εξής τομείς:

και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα, ώστε να απευθύνονται σε μαθητές του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου. Οι ικανότητες που ανιχνεύουν οι δοκιμασίες είναι ευρύτερες και δεν αφορούν στη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών ή συστημάτων, δηλαδή είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητες από το λογισμικό της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή. Η διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας θα είναι 2,5 περίπου ώρες.

Όσοι από τους συμμετέχοντες πετύχουν θετικό αποτέλεσμα, θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες και αντιπροσωπευτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται στην πύλη πληροφόρησης του έργου στη διεύθυνση http://com2cert.cti.gr.