Πολλοί εκπαιδευτικοί των σχολείων του νομού Σάμου αγκάλιασαν και φέτος την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα (δείτε προηγούμενό μας άρθρο) παρέχοντας την δυνατότητα στους μαθητές τους να εμπλακούν σε δραστηριότητες δημιουργίας κώδικα/προγραμμάτων μέσω δραστηριοτήτων όπως αυτές στο Code.org - Η Ώρα του Κώδικα. Ειδικά για τα Δημοτικά σχολεία της Σάμου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κ. Κατεβάογλου Στυλιανό και την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Πέλλα-Πέλλη Παππά και δόθηκε η δυνατότητα να βιώσουν οι μικροί μαθητές μια ώρα κώδικα μέσω μιας unplugged (χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές) δραστηριότητας.

Στην δράση αυτή συμμετείχαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου, το Δημοτικό Άνω Βαθέος και το Δημοτικό Όρμου Καρλοβάσου με τμήματα των τάξεων της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό μέσω της δραστηριότητας «Οι ρομποτικοί φίλοι μου» στην οποία δούλεψαν σε μικρές ομάδες των 3 έως 5 παιδιών.

Στους μαθητές αρχικά έγινε η απαραίτητη εισαγωγή σχετικά με τον κώδικα, τον προγραμματισμό και την σημασία τους και παρουσιάστηκαν ενδεικτικά βίντεο για το ρομπότ όπως «Η εξέλιξη των ρομπότ». Η δραστηριότητα «Οι ρομποτικοί φίλοι μου» περιλαμβάνει την χρήση πλαστικών ποτηριών και καρτών στοίβαξης. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει τον ρόλο του ρομπότ (οι μαθητές εναλλάσσονται σε αυτό τον ρόλο) και αποσύρεται προσωρινά στην «ρομποτική βιβλιοθήκη» που αποτελεί χώρο προετοιμασίας-προπόνησης. Οι υπόλοιποι μαθητές της κάθε ομάδας επιλέγουν στην τύχη μια κάρτα στοίβαξης η οποία παρουσιάζει εικοναγραφημένο έναν συγκεκριμένο τρόπο στοίβαξης ποτηριών. Οι μαθητές πρέπει να γράψουν τις οδηγίες-κώδικα που πρέπει να ακολουθήσει το ρομπότ τους για την στοίβαξη των ποτηριών χρησιμοποιώντας σύμβολα όπως τα ↑,→,←,↓. Φυσικά, προηγήθηκε η επεξήγηση των συμβόλων και η συγγραφή κώδικα-συμβόλων για την υλοποίηση μιας απλής κάρτας στοίβαξης μπροστά σε όλη την τάξη. Επικουρικά, χρησιμοποιήθηκε και μια απλή παρουσίαση για τους ρομποτικού φίλους ώστε να παρουσιάζονται στην οθόνη προβολής τα σημαντικότερα σημεία.

Στο τέλος όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν ανταμείφθηκαν λαμβάνοντας μια βεβαίωση - πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μιας ώρας κώδικα

Εάν δεν σας αρέσει ή δεν σας ταιριάζει η δραστηριότητα των ρομποτικών φίλων ως μια unplugged (χωρίς υπολογιστές) δραστηριότητα για την εισαγωγή στον προγραμματισμό-κώδικα μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια άλλη δραστηριότητα παρόμοιας νοοτροπίας όπως η 12η δραστηριότητα από το Computer Science Unplugged.

Επίσης, υπάρχει και η 4η δραστηριότητα από την ταχεία εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών που τιτλοφορείται «Προγραμματισμός σε Χαρτί Γραφικών Παραστάσεων - Graph Paper Programming» (είναι ίδια με την 1η του 2ου μαθήματος - εν ολίγοις το σχέδιο μαθήματος για τον Προγραμματισμό σε Χαρτί Γραφικών Παραστάσεων). Στοιχεία από αυτή την δραστηριότητα παρουσιάζονται και στην παρουσίασή μας για τους ρομποτικούς φίλους.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια εισαγωγή στο δυαδικό σύστημα και τους υπολογιστές (πάντα unplugged) χρησιμοποιώντας τα Δυαδικά Μπιχλιμπίδια.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που παραχώρησαν τις τάξεις τους ώστε οι μαθητές τους να παρακολουθήσουν μια ώρα κώδικα, τους Διευθυντές των σχολείων για την συνεργασία τους και φυσικά όλους τους μαθητές για τον αξεπέραστο ενθουσιασμό τους που «έκαναν» τα ρομπότ και έκαναν τα ρομπότ να δουλέψουν.