Στο βιβλίο μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, στο Κεφάλαιο 2 της Ενότητας 1, προτείνεται ως προγραμματιστικό περιβάλλον να χρησιμοποιηθεί το MicroWorlds Pro που εξελληνίστηκε και διατέθηκε αρχικά στα σχολεία του έργου Οδύσσεια "Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Δυστυχώς, όλα τα γυμνάσια δεν εντάχθηκαν στο έργο αυτό, ούτε διαθέτουν κατ' ανάγκη το MicroWorlds Pro που δεν αποτελεί ελεύθερο λογισμικό.

Ευτυχώς, υπάρχει εναλλακτική. Εξελληνισμένη, ελεύθερη, συμβατή με Windows και Linux, με υποστηρικτικό υλικό, απλούστερο περιβάλλον εργασίας και χωρίς ιδιοτροπίες στη χρήση λεκτικών, μεταβλητών και εντολών. Λέγεται ΚTurtle.

Όπως αναφέρει και το βιβλίο του καθηγητή

Η χρήση του MicroWorlds Pro για την υλοποίηση των ασκήσεων του βιβλίου του μαθητή δεν είναι δεσμευτική.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές δωρεάν εκδόσεις της γλώσσας Logo. Το βιβλίο καθηγητή επισημαίνει ως μια εναλλακτική τη χρήση του Χελωνόκοσμου που περιέχεται στο εκπαιδευτικό λογισμικό Αβάκιο.

kturtleΕδώ θα επικεντρωθούμε στο KTurtle. Ο βασικός λόγος είναι ότι στα πλαίσια του μαθήματος απαιτείται ένα απλό περιβάλλον εργασίας ώστε μετά την εκμάθηση των βασικών εντολών της Logo, να δοθεί έμφαση στην επίλυση του προβλήματος από την αλγοριθμική του σκοπιά και όχι στη δημιουργία πολυμεσικών μικρόκοσμων. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται δηλαδή πρέπει να είναι απλή, έτσι ώστε οι μαθητές να επικεντρωθούν στο πρόβλημα και όχι στην ίδια τη γλώσσα προγραμματισμού.

Οι εντολές του KTurtle είναι απλούστερες και πιο κοντά στον ανθρώπινο τρόπο έκφρασης, ο χειρισμός των μεταβλητών γίνεται με ενιαίο σύμβολο (όχι μια " και μια :) ενώ η συνένωση των λεκτικών γίνεται απλούστερα με τη χρήση του + και όχι της εντολής φρ (φράση). Το βιβλίο καθηγητή προτείνει αν διδαχτεί άλλη έκδοση της logo να δοθεί στους μαθητές ένας πίνακας με τις αντιστοιχίες των εντολών. Ακολουθεί, ένας σύντομος πίνακας για να διαπιστώσετε και εσείς τις διαφορές των εκδόσεων MicroWorlds Pro και KTurtle.

Η γλώσσα Logo είναι μία πολύ ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού, υπό την έννοια ότι σου επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό να επικεντρωθείς στην επίλυση ενός προβλήματος, χωρίς να ανησυχείς για τυχόν περιορισμούς της γλώσσας. Brian Harvey, καθηγητής στο University of California, Berkeley, δημιουργός της UCBLogo
Περιγραφή εντολής MicroWorlds Pro KTurtle
Εμφάνιση αποτελεσμάτων πράξεων δείξε 12/2 τύπωσε 12/2
Εμφάνιση λεκτικών δείξε "Αριστείδης τύπωσε "Αριστείδης"
Εμφάνιση λεκτικών με κενά δείξε [Γεια σου Αριστείδη] τύπωσε "Γεια σου Αριστείδη"
Εμφάνιση σύνθετων λεκτικών δείξε (φρ [Αποτέλεσμα διαίρεσης ] 12/2 [ ευρώ]) τύπωσε "Αποτέλεσμα διαίρεσης " + 12/2 + " ευρώ"
Εμφάνιση μηνύματος ανακοίνωση [Γεια σου Χρήστο] μήνυμα "Γεια σου Χρήστο"
Εισαγωγή δεδομένων

ερώτηση [Πώς σε λένε;]

και χρήση της μεταβλητής απάντηση

$απάντηση = ερώτηση "Πώς σε λένε;"
Κίνηση χελώνας μπροστά μπ 100 μπ 100
Κίνηση χελώνας πίσω πι 100 πι 100
Στροφή δεξιά δε 90 σδ 90
Στροφή αριστερά αρ 90 σα 90
Στυλό κάτω στκ σκ
Στυλό πάνω στα σπ
Καθαρισμός οθόνης σβγ αρχικοποίησε
Επαναλήψεις επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90] επανάλαβε 4 {μπ 100 σδ 90}

 

Διαδικασίες

για όνομα

  εντολή1

  εντολή2

τέλος

μάθε όνομα {

  εντολή1

  εντολή2

}

 

Διαδικασίες με παραμέτρους

για τετράγωνο :μήκος

  στκ

  επανάλαβε 4 [μπ :μήκος δε 90]

τέλος

μάθε τετράγωνο $μήκος {

  σκ

  επανάλαβε 4 {μπ $μήκος σδ 90}

}

Ορισμός τιμής μεταβλητής κάνε "χ 2 $χ=2
Ορισμός τιμής μεταβλητής κάνε "χ "Γάτα $χ="Γάτα"
Ορισμός τιμής μεταβλητής κάνε "ρ ΤετραγωνικήΡίζα :χ $ρ=ρίζα($χ)

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το KTurtle ο συνάδελφος Δελής Ν. έχει προσαρμόσει ολόκληρο το κεφάλαιο 2 της ενότητας 1 της Γ΄ γυμνασίου ώστε να αναφέρετε στο KTurtle. Μπορείτε να κατεβάσετε την προσαρμογή του κεφαλαίου 2 για το KTurtle και να τη μοιράσετε στους μαθητές.

Για να εγκαταστήσετε το KTurtle υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά για Windows και για Ubuntu Linux στη διεύθυνση http://wiki.ubuntu-gr.org/Γυμνάσιο/kturtle. Εκεί θα βρείτε και έναν ελληνικό οδηγό για τις κυριότερες εντολές, το περιβάλλον, τη χρήση μεταβλητών, διαδικασιών κ.ά.

Ελληνικός οδηγός για χρήση του KTurtle υπάρχει και στο ΒικιΒιβλία.

Ο συνάδελφος Σταύρος Κουνάδης έχει αναρτήσει φύλλα εργασίας για το KTurtle στο blog για το σχολείο του.

Η πλήρης τεκμηρίωση του KTurtle είναι διαθέσιμη σε μορφή html και pdf (δυστυχώς ακόμα μόνο στα αγγλικά)

Τέλος, μπορείτε να επισκεφθείτε και την επίσημη ιστοσελίδα του KTurtle.

Καλή επιτυχία με τη νέα εναλλακτική.