Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους Φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στα πλαίσια της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ", υλοποιεί μια σειρά τηλεκπαιδεύσεων οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 10 ωρών και αφορά: α) σε οργανωτικά θέματα β) στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ γ) στις τεχνολογικές υποδομές (εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.) των σχολικών μονάδων και δ) στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις (τηλεκπαιδεύσεις) πραγματοποιούνται στα πλαίσια της Δράσης Α8 «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης» της Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ)».

Στην ιστοσελίδα της τηλεκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής μπορείτε να συνδεθείτε με τα στοιχεία σύνδεσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να επιλέξετε τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν. Κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο (τηλεκπαίδευση) χαρακτηρίζεται ως "Υποχρεωτικό" ή "Προαιρετικό" και για την επιτυχή ολοκλήρωση της τηλεκπαίδευσης και τη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης απαιτείται η συμμετοχή σε 5 ώρες υποχρεωτικών τηλεκπαιδεύσεων και 10 ώρες συνολικά. Με τη συμμετοχή σας σε κάθε τηλεκπαίδευση παρέχεται και κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στον οδηγό της τηλεκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20 του νομού Σάμου μπορούν να συμμετέχουν σε τηλεκπαιδεύσεις που υλοποιούνται από τον οικείο φορέα εκπαίδευσης που είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (και οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη).