Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής έχουν ξεκινήσει, πλέον και για την περιοχή μας, οι τηλεκπαιδεύσεις για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20.

Υπενθυμίζουμε, σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας σχετικά με την τηλεκπαίδευση, ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 10 ωρών από τις οποίες οι 5 τουλάχιστον πρέπει να είναι σε απαραίτητα εκπαιδευτικά αντικείμενα (υπάρχουν και τα προαιρετικά).  Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της δράσης τηλεκπαίδευσης χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Οργανωτικά θέματα
  • Υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας
  • Υποδομές και υπηρεσίες σχολικού εργαστηρίου και
  • Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Μέχρι στιγμής για την περιοχή μας (φορέας υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις σε τέσσερα αντικείμενα. Φυσικά, στο μέλλον θα προστεθούν και άλλες τηλεκπαιδεύσεις σε περισσότερα αντικείμενα. Οι τηλεκπαιδεύσεις που έχουν γίνει ή έχουν ήδη προγραμματιστεί να γίνουν είναι στα εξής αντικείμενα:

Κάθε αντικείμενο τηλεκπαίδευσης συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει υλικό αναφοράς, ασκήσεις αυταξιολόγησης, δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης και μια παρουσίαση που χρησιμοποιείται σε αυτήν. Χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους παραπάνω μπορείτε να κατεβάσετε το υποστηρικτικό αυτό υλικό το οποίο διανέμεται υπό την άδεια CCPL (Creative Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στα πλαίσια της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση".