Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιμόρφωση
Εμφανίσεις: 619

Δύο πανελλήνια συνέδρια με θέματα σχετικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση πρόκειται να διεξαχθούν μέσα στον μήνα Νοέμβριο σε Αθήνα και Πάτρα αντίστοιχα.

Το πρώτο συνέδριο έχει τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. - Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση" και διοργανώνεται από την "Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση" και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου) το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2014.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προδημοτική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). Στόχοι του συνεδρίου είναι μεταξύ άλλων η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές ΤΠΕ. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων με διάθεση χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη, σε φοιτητές και επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.".

Το δεύτερο συνέδριο είναι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με θέμα "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα", το οποίο οργανώνει η "Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning" και θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το τριήμερο 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2014.

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων είτε σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές ή εθνικό επίπεδο, καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων έτσι όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και κάτω από το πρίσμα του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένου και της Ειδικής Αγωγής), ιδιαίτερα σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους στις ΤΠΕ, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής.

Στο συνέδριο αυτό αναζητούνται τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της μεθοδολογίας, της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικά για λογαριασμό των μαθητών η παιδαγωγική χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, η χρήση του διαδικτύου, οι υπηρεσίες του web 2.0, προωθώντας ταυτόχρονα τη σχολική συνεργασία σε Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό επίπεδο. Στη χώρα μας υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια πολλά τέτοια προγράμματα που σκοπό έχουν να προωθήσουν τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως τα eTwinning και Comenius. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning.

Και τα δύο συνέδρια τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.