Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην 4η επιμορφωτική περίοδο (Απρίλιος - Νοέμβριος 2013) της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Μαρτίου 2013, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων μέχρι τις 4 Απριλίου 2013.

Στον ιστότοπο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΄Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για την εκδήλωση προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή με το μοντέλο της μικτής μάθησης.