Στην εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για τη διεξαγωγή των πρώτων εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ σε ελεγχόμενη κλίμακα» (73817/Δ2/11-05-2015) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ». Οι πρώτες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου) και θα διεξαχθούν σε ελεγχόμενη γεωγραφικά κλίμακα αντιπροσωπευτικών περιοχών (φυσικά ο νομός Σάμου δεν περιλαμβάνεται σε αυτές), με 1.000 περίπου μαθητές.

Ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσου κ. Τιμολέων Θεοφανέλλης απέστειλε στα σχολεία οδηγίες για τι εξετάσεις στα μαθήματα πληροφορικής. Τις οδηγίες του συμβουλού καθώς και τις εγκυκλίους που αναφέρονται μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Δημοσιεύθηκε και σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης εγκύκλιος που αφορά Τροποποιήσεις αναθέσεων μαθημάτων (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ειδική Θεματική Δραστηριότητα) για τα ΕΠΑΛ και Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 1248 τ. Β΄ - 16 Μαΐου 2014, 67791/Γ2/5-5-2014).

Διαβάστε παρακάτω την διευκρινιστική εγκύκλιο με θέμα "Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας" και αφορά τους μαθητές της Γ΄ Γενικού Λυκείου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται ενδοσχολικά σε μαθήματα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόμενα.

Γίνεται γνωστό πως δημοσιεύθηκε στις 15/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 23η Ιουνίου 2014.

Εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα σε ΦΕΚ με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται το Π.Δ. 60/2006 που ρυθμίζει θέματα "Αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου". Στο προεδρικό διάταγμα με τίτλο Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (Π.Δ. 68, ΦΕΚ 110 τ. Α΄ - 7 Μαΐου 2014) όσον αφορά τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και τα μαθήματα Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού και Εφαρμογές Υπολογιστών ρυθμίζονται τα εξής:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 903 τ. Β' με ημερομηνία 10 Απριλίου 2014 το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώνει την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 στην πόλη του Καρλοβάσου, με ώρα έναρξης 09.00 πμ.

Γίνεται γνωστό ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου - Ιουλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης 'Α επιπέδου στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ). Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β' επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α' επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός "Doodle 4 Google" που διοργάνωσε η εταιρεία Google υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούσε το σχεδιασμό του doodle, του λογότυπου δηλαδή της Google, από μαθητές, με θέμα "Η Ελλάδα μου".