Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιμόρφωση
Εμφανίσεις: 537

Το 6ο Συνέδριο "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση" - Conference on Informatics in Education (CIE2014) θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ιόνιου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα το διάστημα από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2014.

Το συνέδριο εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Έχει ως στόχο το συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογικών καινοτομιών με τις διαδικασίες προηγμένης εκμάθησης, την προαγωγή των πληροφορικών εργαλείων και των εναλλακτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τα τμήματα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και απευθύνεται σε:

Πέρα από τις παρουσιάσεις των εργασιών το συνέδριο περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες, συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας και εργαστηριακές συνεδρίες. Το πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση" CIE2014. Φυσικά, το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.