Εκτύπωση
Κατηγορία: Επιμόρφωση
Εμφανίσεις: 609

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές" θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην Καστοριά. Το συνέδριο διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα. Δυτικής Μακεδονίας).

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και συγκεκριμένα οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις και οι τρόποι τόνωσης της αξιοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι καινοτόμες δράσεις έχουν καταστεί σήμερα έννοιες αλληλένδετες και αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της αποτελεσματικότερης διδασκαλίας και την ενίσχυση της επικοινωνίας και της κοινωνικής δικτύωσης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε καθηγητές Πληροφορικής, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική στην εκπαίδευση και φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, από τον χώρο της εκπαίδευσης, στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

  1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19-20
  2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 19-20
  3. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
  4. Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  5. Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  6. Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 19-20, ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εργασίες για το συνέδριο γίνονται δεκτές από 30 Νοεμβρίου 2014 έως και 31 Ιανουαρίου 2015.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής και στην 1η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής. Δείτε επίσης και την υπ. αριθ. 183708/Δ2/13-11-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής.