Το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από 8 έως 10 Μαΐου 2015 στον χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός του συνεδρίου είναι η προώθηση κι ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ώστε να αξιοποιηθεί κριτικά και δημιουργικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 151687/Γ2/23-09-2014).

Η υποβολή των εργασιών για το συνέδριο ξεκινάει την 1η Δεκεμβρίου 2014. Πέρα από την παρουσίαση εργασιών το συνέδριο θα περιλαμβάνει και παράλληλες συνεδρίες για την αξιοποίηση του ελεύθερου λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση των Τ.Π.Ε. καθώς και εργαστήρια ΕΛ/ΛΑΚ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε μέσω της ιστοσελίδας του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση.