Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές» θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Απριλίου 2016 στην πόλη του Ναυπλίου και του Άργους και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα:

• τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση
• τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση γενικότερα και
• το ψηφιακό γραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 23283/Δ2/11-02-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής») στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

  1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ19-20
  2. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ19-20
  3. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
  4. Οι Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  5. Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  6. Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20, ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  7. Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20, ανά Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  8. Εννέα (09) μέλη της κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του (4η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής).