Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Θεσσαλονίκης διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πληροφορικής), το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 12 έως 14 Απριλίου 2013 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Λεπτομέρειες για το χώρο διεξαγωγής θα δοθούν με την 3η Ανακοίνωση του Συνεδρίου (15 Φεβρουαρίου 2013).

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το συνέδριο – χωρίς να αποκλείονται και άλλες σχετικές πάντα με τη γενικότερη θεματική που θέτει είναι:

 • Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
 • Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην Εκπαίδευση
 • Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 • Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
 • Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας

 Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Καθηγητές Πληροφορικής
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική στην εκπαίδευση
 • Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής

Για όσους επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες δυστυχώς η καταληκτική ημερομηνία έχει παρέλθει (31 Ιανουαρίου 2013). Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο συνέδριο ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2013. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εγγραφών θα αναρτηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Για να εξασφαλίσετε άδεια μετακίνησης για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής πρέπει να υποβάλετε αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 15 Μαρτίου 2013. Η συμμετοχή και η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του 7ου Συνεδρίου της ΠΕΚΑΠ