Το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικά (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες πιστοποίησης στις ΤΠΕ για τα Α΄ και Β΄ επίπεδα και αναμένουν την έκδοση της βεβαίωσής τους καλούνται να ενημερώσουν-επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέχρι και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 στο πληροφοριακό σύστημα http://b-epipedo2.cti.gr/mis προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση των βεβαιώσεων και να αποσταλούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπηρετεί κάθε εκπαιδευτικός.