Για άμεση τεχνική υποστήριξη, διάγνωση ή επίλυση προβλημάτων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κατεβάστε το πρόγραμμα από τη διπλανή εικόνα και καλέστε μας στα τηλέφωνα 2273021355 ή 2273021356

Δημοσιεύθηκε και σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης εγκύκλιος που αφορά Τροποποιήσεις αναθέσεων μαθημάτων (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ειδική Θεματική Δραστηριότητα) για τα ΕΠΑΛ και Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 1248 τ. Β΄ - 16 Μαΐου 2014, 67791/Γ2/5-5-2014).

Διαβάστε παρακάτω την διευκρινιστική εγκύκλιο με θέμα "Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας" και αφορά τους μαθητές της Γ΄ Γενικού Λυκείου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται ενδοσχολικά σε μαθήματα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόμενα.

Γίνεται γνωστό πως δημοσιεύθηκε στις 15/05/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 23η Ιουνίου 2014.

Εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα σε ΦΕΚ με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται το Π.Δ. 60/2006 που ρυθμίζει θέματα "Αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου". Στο προεδρικό διάταγμα με τίτλο Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (Π.Δ. 68, ΦΕΚ 110 τ. Α΄ - 7 Μαΐου 2014) όσον αφορά τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και τα μαθήματα Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού και Εφαρμογές Υπολογιστών ρυθμίζονται τα εξής:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 903 τ. Β' με ημερομηνία 10 Απριλίου 2014 το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώνει την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 στην πόλη του Καρλοβάσου, με ώρα έναρξης 09.00 πμ.