Για άμεση τεχνική υποστήριξη, διάγνωση ή επίλυση προβλημάτων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κατεβάστε το πρόγραμμα από τη διπλανή εικόνα και καλέστε μας στα τηλέφωνα 2273021355 ή 2273021356

Στην ανακοίνωση με θέμα «Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων για τη Συμμετοχή σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Ικανοτήτων ΤΠΕ για μαθητές επιπέδου Γυμνασίου και επιπέδου Λυκείου –παροχή πληροφοριών» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την διεξαγωγή της 2ης περιόδου εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου των ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων.