Στα πλαίσια της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου) δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 4η επιμορφωτική περίοδο της πράξης του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ενδιαφερόμενα ΚΣΕ είναι η Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013. Στην πράξη μπορούν να συμμετάσχουν ΚΣΕ που έχουν πιστοποιηθεί ως προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές υποδομών και διαθέτουν υποδομές χρήσης διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας. 

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι τα μαθήματα της παρούσας περιόδου προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Απριλίου 2013 και συνεπώς τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν θα ολοκληρωθούν εντός της φετινής σχολικής χρονιάς (2012-2013), αλλά θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013, διάστημα κατά το οποίο θα υλοποιηθούν οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://b-epipedo2.cti.gr/