Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ 240 τ.Α΄ - 5 Νοεμβρίου 2013).