Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκαν Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (171978/Γ2/12-11-2013). Τα μαθήματα θεωρούνται όλα θεωρητικά αλλά μπορούν να διεξάγονται και στο εργαστήριο αλλά από έναν εκπαιδευτικό.