Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 629

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α8: "Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης" της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ προβλέπεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13) σε αντικείμενα που αφορούν την υποστήριξη των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών των Σχολικών Μονάδων.

Για την εγγραφή των εκπαιδευτικών στα σεμινάρια και την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών χρησιμοποιείται κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο είναι προσβάσιμο από τους εκπαιδευτικούς (ΠΕ19 -20 & ΤΕ01.13) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://training.sch.gr/seminars με χρήση του προσωπικού λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δράση σεμιναρίων επιτόπιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (183737/ΚΓ/2-12-2013).