Εκδόθηκε ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ 934 τ.Β΄ - 14 Απριλίου 2014) που θα ισχύει από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής.