Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 559

Εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα σε ΦΕΚ με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται το Π.Δ. 60/2006 που ρυθμίζει θέματα "Αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου". Στο προεδρικό διάταγμα με τίτλο Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (Π.Δ. 68, ΦΕΚ 110 τ. Α΄ - 7 Μαΐου 2014) όσον αφορά τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και τα μαθήματα Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού και Εφαρμογές Υπολογιστών ρυθμίζονται τα εξής: