Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 537

Διαβάστε παρακάτω την διευκρινιστική εγκύκλιο με θέμα "Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας" και αφορά τους μαθητές της Γ΄ Γενικού Λυκείου και Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται ενδοσχολικά σε μαθήματα που ορίζονται ως πανελλαδικά εξεταζόμενα.