Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 544

Δημοσιεύθηκε και σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης εγκύκλιος που αφορά Τροποποιήσεις αναθέσεων μαθημάτων (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ειδική Θεματική Δραστηριότητα) για τα ΕΠΑΛ και Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 1248 τ. Β΄ - 16 Μαΐου 2014, 67791/Γ2/5-5-2014).

Στην εν λόγω απόφαση εξαιρούνται οι Πληροφορικοί (ΠΕ19 και ΠΕ20) από την ανάθεση του μαθήματος Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή.