Η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε την εγκύκλιο με θέμα "Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015" (Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014).

Στην εγκύκλιο ρυθμίζονται όλα τα θέματα φοίτησης σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, θέματα εγγραφών, τα ωρολόγια προγράμματα, το ωράριο των εκπαιδευτικών, τις διδασκαλίες των μαθημάτων, θέματα εκπαιδευτικών ειδικοτήτων όπως οι πληροφορικοί, θέματα της ευέλικτης ζώνης, θέματα διαφόρων δράσεων και άλλα. Στο έγγραφο υπάρχουν παραπομπές προς όλες τις άλλες εγκυκλίους και νόμους που ισχύουν.