Από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η εγκύκλιος Φ.50/226/143572/Γ1 με ημερομηνία 10-09-2014 και θέμα "Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015" που συμπυκνώνει όλα όσα ισχύουν για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία περιλαμβάνοντας και λίστα με όλους τους νόμους και τις εγκυκλίους που βρίσκονται σε ισχύ. Για την Πληροφορική συνεχίζει να ισχύει ότι διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.