Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διεξαγωγή του 18ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού μέσω Internet "ΛΥΣΙΑΣ", που διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, και θα πραγματοποιηθεί από 21 Φεβρουαρίου έως 21 Μαρτίου 2014 (αρχική φάση του διαγωνισμού) και στις 05 Απριλίου 2014 τελική φάση του διαγωνισμού). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού (Απόδημος Ελληνισμός).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α8: "Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης" της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ προβλέπεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13) σε αντικείμενα που αφορούν την υποστήριξη των υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών των Σχολικών Μονάδων.

Facebook, twitter, google+, instagram, linkedin, skype, youtube, myspace, hi5... και τόσα άλλα. Με τόσο πολλά κοινωνικά δίκτυα ή παρεμφερείς υπηρεσίες και με όλα αυτά να συλλέγουν διάφορες πληροφορίες και δεδομένα μας οι κίνδυνοι που προκύπτουν για την ιδιωτικότητά μας συνεχώς αυξάνονται. Και αν αυτό ισχύει μια φορά για τους ενήλικες χρήστες του διαδικτύου, οι κίνδυνοι για τους ανήλικους, και λόγω της ηλικίας, λιγότερο επιφυλακτικούς και πιο ενθουσιώδεις μαθητές σας είναι πολλαπλάσιοι.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανταποκρινόμενο στην ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, αναζητά λύσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών τελών που επωμίζονται οι μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονο στόχο την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η έναρξη μιας νέας χρονιάς δημιουργεί είτε συναισθήματα αναπόλησης των περασμένων ετών είτε μια τάση αναζήτησης και πρόβλεψης των μελλούμενων. Έχουμε και τα δύο...

...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον σχολικό σύμβουλο πληροφορικής Βορείου Αιγαίου κ. Τιμολέων Θεοφανέλλη. Το σεμινάριο διοργανώθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας edmodo.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19-20) της ΔΔΕ Σάμου.