Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 572

Το Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζοντας την σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε τομείς όπως η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, εξέδωσε εγκύκλιο καλώντας τους εκπαιδευτικούς (όλους και όχι μόνο της Πληροφορικής) να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό εξοπλισμό (κινητά εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες και συναφές υλικό) και τις διδακτικές παρεμβάσεις του Ψηφιακού Σχολείου.

Το κάλεσμα αφορά, προφανώς σε πρώτη φάση, τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην ΣΤ΄ τάξη των 800 Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ που έχουν προμηθευτεί κινητά εργαστήρια και στην Α΄ τάξη του Γυμνασίων που έχουν προμηθευτεί διαδραστικά συστήματα μέσω της Σχολικής Επιτροπής ("Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία").

Η παρότρυνση αυτή έγκειται στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το "Ψηφιακό Σχολείο" που έχει ως στόχο
να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο "Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ".

Διαβάστε την εγκύκλιο Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015 (165098/Γ1/13-10-2014).