Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 499

Δείτε το Φ.Ε.Κ. 2763 τ. Β΄ - 23 Οκτωβρίου 2014 στο οποίο δημοσιοποιήθηκε η απόφαση 166677/Γ2/2014 με θέμα "Καθορισμός της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015".