Διαβάστε τις εγκυκλίους α) «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016» (159259/Δ2/09-10-2015) και β) «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016» (159253/Δ2/09-10-2015). Περιλαμβάνονται οδηγίες για τα μαθήματα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ των Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ και Εφαρμογές Πληροφορικής των Α΄ Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ.