Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 526

Διαβάστε τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 (199465/Δ2/08-12-2015).

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται γενικές οδηγίες διδασκαλίας, ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και πλάνο ροής της διδασκαλίας, λεπτομερείς οδηγίες για κάθε ενότητα και παράρτημα με επιπλέον παραδείγματα και οδηγίες στα εξής θέματα:

  1. Μετατροπές μεταξύ δομών επανάληψης
  2. Στατικές και δυναμικές δομές δεδομένων
  3. Δυαδική αναζήτηση
  4. Ταξινόμηση με επιλογή (selection sort)
  5. Προτεινόμενες θεωρητικές ασκήσεις σε στοίβα και ουρά και
  6. Άλλες δομές δεδομένων (δέντρα, γράφοι)