Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 318

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Φ.253/193309/Α5 - ΦΕΚ 2647 τ.Β΄ - 9 Δεκεμβρίου 2015) που καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα στον Οδηγό Γενικού Λυκείου.