Με εγκυκλίους του που εκδόθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενημερώνει για την μείωση της διδακτέας-εξεταστές ύλης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ (Πράξη 01/2016 του Δ.Σ.), τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), όπως αυτή διατυπώθηκε με το υπ΄ αριθ. 40/22-01-2016 έγγραφό του, και το γεγονός ότι ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος (2015-2016) οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα διενεργηθούν με δύο διαφορετικά συστήματα, η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» και «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ» της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 καθώς και των μαθημάτων «ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ», «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II» και «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 μειώνεται όπως ορίζουν οι δύο εγκύκλιοι τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

Στους δύο ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε και τα ΦΕΚ που τροποποιούνται και καθόριζαν αρχικά την διδακτέα-εξεταστέα ύλη.